Hyppää sisältöön
Media

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan kehittämällä pitkäjänteisesti lainsäädäntöä ja toimintatapoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2021 14.36
Tiedote 151/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua. Samalla laaditaan yli hallituskauden ulottuva tiekartta asiakkaan ja potilaan osallisuuden ja oikeuksien vahvistamiseksi ja asetetaan laajapohjainen seurantaryhmä tämän työn tueksi.

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa lainsäädäntöä niin, että asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus toteutuu. Samalla kehitetään toimintatapoja, jotta asiakkaan ja potilaan osallisuus lisääntyy ja rajoitustoimenpiteiden käyttö vähenee. 

Lainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain

Lainsäädännön valmistelu vaiheistetaan, koska asiakokonaisuus on hyvin laaja. 

Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan tahdosta riippumattoman lääkityksen oikeussuojakeinot psykiatrisessa hoidossa. Lisäksi kumotaan vanhentunut päihdehuoltolaki ja ajantasaistetaan siellä nyt oleva tahdosta riippumattoman hoidon sääntely sekä sijoitetaan kehitysvammalain itsemääräämisoikeutta koskeva sääntely tarkoituksenmukaiseen lakiin. 

Hallituksen esitys ensimmäisen vaiheen muutoksista on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä 2022. 

Tiekartta asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien vahvistamiseksi

Lainsäädännön uudistamista ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan myös seuraavilla hallituskausilla. Uudistuksen tueksi laaditaan tiekartta, joka viitoittaa työtä pitkäjänteisesti ja useamman hallituskauden yli. 

Kesän aikana on tarkoitus asettaa laajapohjainen seurantaryhmä, joka osallistuu uudistuksen valmisteluun.

Lisätietoja

hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, p. 0295 163 239
erityisasiantuntija Maija Miettinen, p. 0295 163 452

Sivun alkuun