Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Organisationer ska främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra – Metoderna nu publicerade

Social- och hälsovårdsministeriet
9.5.2018 15.42
Pressmeddelande 70/2018

Arbetsmarknadens centralorganisationer samt social- och hälsoorganisationer och funktionshinderorganisationer har för första gången lovat att tillsammans söka lösningar för att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra personer.

Redan tidigare har organisationerna undertecknat en deklaration där de förbinder sig att ta i bruk olika metoder för att göra det lättare för partiellt arbetsföra personer att få jobb eller fortsätta arbeta. Den har undertecknats av sammanlagt 14 organisationer samt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström.

Vad lovade organisationerna?

Alla organisationer har en betydande roll både som aktörer, informationsspridare och attitydpåverkare. Det viktigaste är dock att de nu har inlett en gemensam diskussion och ett samarbete för att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra.

Organisationernas löften finns samlade i en video, där samtliga organisationers ordförande är med:

En kort sammanfattning av löftena finns också på denna sida.

Av de finländare som är i arbetsför ålder lider cirka 1,9 miljoner personer, dvs. över hälften, av någon långtidssjukdom eller skada. Av dem bedömer 600 000 personer att sjukdomen eller skadan påverkar deras arbete eller arbetsmöjligheter. De partiellt arbetsföra löper också en större risk än andra att bli arbetslösa.

Samarbetet mellan organisationerna och den gemensamma deklarationen är ett initiativ som kommit från spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE).

Följande organisationer har förbundit sig att delta i samarbetet:

Akava, Finlands näringsliv, Invalidförbundet, KT Kommunarbetsgivarna, Stiftelsen för Rehabilitering, Centralförbundet för Mental Hälsa, Synskadades förbund, FFC, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Företagarna i Finland rf, Stödsstiftelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning VAMLAS, Vates-stiftelsen och Handikappforum.       
Ytterligare information

Päivi Mattila-Wiro, hankepäällikkö, Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE), p. 0295 163 467, [email protected]

Tillbaka till toppen