FI SV EN

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Målet för projektet är att partiellt arbetsföra personer ska kunna stanna kvar i arbetslivet eller få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

När partiellt arbetsföra personer fortsätter att delta i arbetslivet eller kommer ut på den öppna arbetsmarknaden ökar deras jämlikhet och förbättras deras livskvalitet.

I spetsprojektet ingår åtta delprojekt, där man skapar och testar nya sätt att stödja partiellt arbetsföras sysselsättning och delaktighet.

Följ oss i sociala media: #OTEhanke