FI SV EN

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Högre sysselsättning bland partiellt arbetsföra som fortsätter arbeta höjer sysselsättningsgraden och sänker utgifterna för arbetsoförmåga.

I spetsprojektet (2016–2018) skapades och testades bland annat nya verksamhetsmodeller för sysselsättning av partiellt arbetsföra och ökad delaktighet. Resultaten kommer att publiceras under vintern 2018–2019 på webbsidan Verkställande av projektet

Följ oss i sociala media: #OTEhanke