Organisationer främjar sysselsättningen bland partiellt arbetsföra

Arbetsmarknadens centralorganisationer samt social- och hälsoorganisationer och funktionshinderorganisationer har tillsammans förbundit sig att försöka hitta lösningar för att partiellt arbetsföra ska få jobb.

Organisationerna har undertecknat en deklaration där de uttrycker sin vilja att vara med och förbättra de partiellt arbetsföras ställning på arbetsmarknaden. Den har undertecknats av sammanlagt 14 organisationer samt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström.

Detta lovade organisationerna

Synskadades förbund:

"Vi lovar att ge individuell rådgivning för att lösa utmaningar i arbetslivet. Vi ser till att alla har lämpliga, skräddarsydda informationstekniska hjälpmedel på sin kommande arbetsplats. Vi samarbetar också med företagshälsovården för att människor ska kunna fortsätta i sitt befintliga arbete.”

Företagarna i Finland:

Vi förbinder oss att lyfta fram frågan i våra företagsnätverk.”

FFC:

”Det bästa sättet vi kan påverka genom är att utbilda olika aktörer och arbeta för att förändra attityder.”

Vamlas:

”Vi lovar att hjälpa arbetsgivarna att anställa en person med funktionsnedsättning.”

Finlands näringsliv:

”Vi kan lyfta fram frågan som diskussionsämne i medierna och i vår direkta kommunikation med våra medlemsföretag samt arbeta för detta tillsammans med dem.”

Soste Finlands social och hälsa:

”I samhället finns det ett behov av en mer kontinuerlig dialog mellan aktörer på gräsrotsnivå och arbetsmarknadens organisationer. Vi lovar att vara en brobyggare.”

Akava:

”Akava kommer att göra detta till en central fråga i all sin verksamhet. Vi håller frågan ständigt aktuell och försöker förändra attityder.”

Centralförbundet för Mental Hälsa:

”Vi förmedlar kunskap om att sjuk- eller invalidpension inte nödvändigtvis betyder att arbetskarriären är över. En person som återhämtar sig från psykisk ohälsa kan återgå till ett riktigt arbete. Vi gör människor medvetna om möjligheten att återgå till arbetslivet. Det innebär en stor förändring i attitydklimatet.”

Vates:

”Vi utmanar varje arbetsmarknadsorganisation som är med i detta projekt att ta emot personer för lärande i arbete.”

Stiftelsen för Rehabilitering:

”Vi förbinder oss att till partiellt arbetsföra personer hitta arbete enligt deras egen förmåga. Tillsammans med klienten utformar vi nytt arbete i våra verkstäder.”

Tjänstemannacentralorganisationen STTK:

”Vi förbinder oss att vid diskussioner om lagändringar förespråka lösningar som sänker rekryteringströskeln. Vi kommer med nya förslag om bland annat hur lönesubventionen kan utvecklas.”

Kommunarbetsgivarna KT:

”Vår största åtgärd är att sprida grundläggande information. Detta gör vi bland annat genom att skriva artiklar i publikationer för sektorn och genom att vid fortbildningar sprida information om lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.”

Handikappforum:

”Att bygga upp samarbete med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och statsmakten är A och O.”

Invalidförbundet:

”Vi tänker bättre än tidigare säkerställa att våra medlemmar är i jämlik ställning i fråga om stöd och på arbetsmarknaden.”

 

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY 0295163467