Hoppa till innehåll
Media

I Geneve förs nu förhandlingar om WHO:s kommande pandemiavtal

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2022 10.23 | Publicerad på svenska 7.12.2022 kl. 10.10
Nyhet
WHO:n lippu

Världshälsoorganisationen WHO förbereder för närvarande ett nytt internationellt avtal om förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemier. Målet är att avtalet ska vara färdig i maj 2024. Förhandlingarna förs i Geneve mellan den 5 och 7 december.

I förhandlingarna deltar social- och hälsovårdsministeriets jurist Jenna Uusitalo och medicinalråd Anni-Riitta Virolainen-Julkunen

- Under förhandlingarna behandlas det dokument som beretts som underlag för diskussionen.  Avsikten är att välja de teman som ska lyftas fram i avtalet och diskutera tidsramen för förhandlingarna, säger Uusitalo.  

I februari inleds textförhandlingarna 

Under veckans diskussioner fastställer man också hur beredningen av avtalet ska fortsätta. Under den följande fasen ska man troligtvis bereda det första utkastet till avtalet, som sedan ska gås igenom rad för rad under förhandlingarna. Nästa förhandling hålls i slutet av februari. Målet är att avtalet ska godkännas vid WHO:s generalförsamling i maj 2024.  

Samtidigt pågår också en annan mellanstatlig process där man granskar eventuella behov att uppdatera WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR 2005). Även för den är tidsfristen WHO:s generalförsamling 2024.  

Riksdagen och intressegrupperna informeras om hur förhandlingarna framskrider 

Riksdagen informeras i de olika faserna av förhandlingarna genom E-skrivelser. 

- Den här veckan får riksdagen ingen E-skrivelse om förhandlingarna, eftersom den diskussion som förs om avtalets innehåll fortfarande rör sig på en mycket allmän nivå och Finlands ställningstaganden beskrevs i den E-skrivelse som sändes ut i september. Avsikten är att riksdagen ska få en U-skrivelse i början av år 2023 när vi borde ha fått det utkast till avtal som ska behandlas från och med februari. 

Under våren ordnar social- och hälsovårdsministeriet också ett ytterligare samråd för intressegrupperna för att gå igenom det första förslaget till avtalstexten. Den första diskussionen med intressegrupperna hölls den 28 september detta år.  

I Finlands förhandlingsdelegation deltar förutom social- och hälsovårdsministeriet även Statsrådets kansli, utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Samarbetet sträcker sig över förvaltningsgränserna. På WHO:s webbplats kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.


Mer information:

Jenna Uusitalo, jurist, tfn 0295 163 152, jenna.uusitalo(at)gov.fi 
 

Tillbaka till toppen