Hoppa till innehåll
Media

Konferens om välfärdsekonomi: Finland vill öka samhörigheten mellan välfärd och ekonomisk tillväxt inom EU.

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2019 17.39
Nyhet

Finland vill hos EU:s beslutsfattare skapa en större förståelse för att välfärdspolitik och ekonomisk politik ska behandlas tillsammans. På konferensen om välfärdsekonomi i Helsingfors den 18–19 september diskuteras detta tema. Välfärdsekonomi hör till huvudteman under Finlands EU-ordförandeskap, och konferensen är ett av de huvudevenemang som social- och hälsovårdsministeriet ordnar under ordförandeskapet.

Finland vill hos EU:s beslutsfattare skapa en större förståelse för att välfärdspolitik och ekonomisk politik ska behandlas tillsammans. På konferensen om välfärdsekonomi i Helsingfors den 18–19 september diskuteras detta tema. Välfärdsekonomi hör till huvudteman under Finlands EU-ordförandeskap, och konferensen är ett av de huvudevenemang som social- och hälsovårdsministeriet ordnar under ordförandeskapet.

Människornas välfärd och den ekonomiska tillväxten påverkar varandra. Människornas välfärd är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och stabilitet i samhället och ekonomin. Samtidigt medför ekonomisk tillväxt större möjligheter att öka välfärden och välbefinnandet för alla människor. I en välfärdsekonomi är målet att se till att alla är delaktiga i samhället och att alla har lika möjligheter.

En välfärdsekonomi innebär att offentliga medel anvisas till att förbättra människors välbefinnande och välfärd. Som en följd av detta är människor friskare samt jobbar och betalar skatt. När en människa är frisk och mår bra, har hon också ett mindre behov av socialvårdens och hälso- och sjukvårdens tjänster. Detta är viktigt med tanke på samhällsekonomin, när befolkningen åldras i Finland och annanstans i Europa.

Under Finlands ledning bereds för närvarande s.k. rådets slutsatser om välfärdsekonomi. Avsikten är att rådets slutsatser ska godkännas vid social- och sysselsättningsministrarnas möte i oktober. Slutsatserna innehåller åtgärdsrekommendationer till medlemsländerna och Europeiska kommissionen.

Konferensen om välfärdsekonomi kan följas i direktsändning på webben.

Ytterligare information:
Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 039

Tillbaka till toppen