Hoppa till innehåll
Media

Hur borde man beakta barns växelvisa boende?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2021 13.40
Pressmeddelande
Hur borde man beakta barns växelvisa boende?

Social- och hälsovårdsministeriet begär 22.11.2021-14.1.2022 utlåtande om åtgärdsplanen om barns växelvisa boende.

Åtgärdsplanen innehåller förslag om hur socialskyddet, bildningstjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna skulle kunna utvecklas så att de fall där barn bor växelvis och andra fall där barn har två hem kan tas i beaktande bättre. 

”Vid beredningen av åtgärdsplanen samlade man in forskningsbaserad information om barns växelvisa boende och andra fall där barn har två hem, och nu har informationen analyserats. För närvarande pågår flera stora projekt där man skulle kunna verkställa de förslag som ges i åtgärdsplanen om växelvist boende”, berättar social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. 

 
Arbetsgruppens centrala förslag

Förslagen i åtgärdsplanen om barns växelvisa boende gäller särskilt hur de yrkesmänniskor som arbetar med barn och familjer kan utbildas och hur anvisningarna kan utvecklas med tanke på de fall där barn har två hem. Arbetsgruppen föreslår också att växelvist boende bör beaktas när man verkställer reformen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsreformen.   

Social- och hälsovårdstjänster (social- och hälsovårdsministeriet)

  • Kunnandet hos välfärdsområdenas personal behöver stärkas, särskilt det kunnande som gäller organiseringen av tjänster och kommunikationen med båda vårdnadshavarna eller föräldrarna. 

Småbarnspedagogik och utbildning (Undervisnings- och kulturministeriet)

  • Personalens kunnande ska stärkas särskilt när det gäller innehållet i den information som ges till vårdnadshavare och föräldrar. 
  • Stödet till barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på två orter och planeringen i dessa fall ska stärkas.  

Social trygghet (social- och hälsovårdsministeriet) 

  • Behoven av att utveckla förmånerna ska beaktas vid reformen av den sociala tryggheten. 

Underhållsbidrag (Justitieministeriet) 

  • Anvisningarna ska utvecklas med tanke på växelvist boende, och i ett senare skede även lagstiftningen. 

”Under den mandatperiod som räckte ett halvt år samlade vår arbetsgrupp ihop information om barns växelvisa boende och utarbetade sedan en åtgärdsplan utifrån den. Nu önskar vi få kommentarer så att vi kan beakta dem när vi färdigställer planen. I utlåtandetjänsten har vi samlat de viktigaste frågorna om planens genomförande och ändamålsenlighet”, berättar Liisa Siika-Aho, direktör vid social- och hälsovårdsministeriet.  

Mandatperioden för den förvaltningsövergripande arbetsgruppen som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet var 15.4.-31.10.2021. Ordförande för arbetsgruppen var direktör Liisa Siika-Aho från social- och hälsovårdsministeriet.

Läs också: 

Ytterligare information:

Liisa Siika-Aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163085
Annika Juurikko, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 242
Juho Orjala, ministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163424
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163635
E-postadresserna har formen [email protected]


 

Tillbaka till toppen