Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp ska utveckla förslagen för att beakta barns växelvisa boende i tjänster och förmåner

Social- och hälsovårdsministeriet
3.5.2021 13.44
Pressmeddelande

Barns växelvisa boende och andra frågor som anknyter till att ett barn har två hem beaktas för närvarande i varierande grad i offentliga tjänster, förvaltningen och den sociala tryggheten. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp ska nu utarbeta en handlingsplan för behandling av de förslag som lagts fram i fråga om barns växelvisa boende. Arbetsgruppen inleder sitt arbete våren 2021.

"I vårt regeringsprogram ingår flera mål som syftar till att beakta mångfalden i barns livssituationer i lagberedningen. Den ökade mångfalden i barns levnadsförhållanden måste kunna beaktas också i samhällets stödformer. Vardagen för barn som bor växelvist hos sina föräldrar måste stödas med hänsyn till barnets bästa och barnet ska ha genuina möjligheter att växla smidigt mellan två hem", säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Nästan 30 procent av skilsmässofamiljer tillämpar växelvist boende. Enligt familjernas erfarenheter finns det utmaningar bland annat i fråga om boendekostnaderna, skoltransporter och tillgång till information som gäller barnet. Detta framgår av en undersökning som gjordes 2020 som en del av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (TEAS). Frågan har tidigare utretts i justitieministeriets och social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupper.

Arbetsgruppen ska behandla speciellt de förslag som lagts fram i undersökningen och av tidigare arbetsgrupper för att utveckla lagstiftningen som gäller systemet för social trygghet och service samt förfarandena som omfattas av systemet. Arbetsgruppen kan också lägga fram ändringsförslag som gäller annan lagstiftning. Som en del av handlingsplanen utreds olika myndigheters ansvar vid genomförandet av planen och bedöms handlingsplanens konsekvenser för barnen samt övriga samhälleliga konsekvenser. Arbetet för att bereda vidare de förslag som man kommit överens om att genomföra kan fortsätta i separata arbetsgrupper.

Mandatperioden för den förvaltningsövergripande arbetsgruppen som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet är 15.4.-31.10.2021. Ordförande för arbetsgruppen är direktör Liisa Siika-aho från social- och hälsovårdsministeriet.

Läs också: 

Ytterligare upplysningar:

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 344
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen