Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miten lasten vuoroasumista tulisi huomioida?

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.11.2021 13.40
Tiedote
Lausuntopyyntö: Miten lasten vuoroasumista tulisi huomioida?

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää ajalla 22.11.2021-14.1.2022 lausuntoja lasten vuoroasumisen toimenpidesuunnitelmasta.

Toimenpidesuunnitelma sisältää ehdotuksia sosiaaliturvan, sivistyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä siten, että lasten vuoroasumistilanteet sekä muut ns. lasten kahden kodin tilanteet huomioitaisiin paremmin.

”Toimenpidesuunnitelmaa varten on kerätty tutkimustietoa lasten vuoroasumisesta sekä muistakin kahden kodin tilanteista ja tiedot on nyt analysoitu. Parhaillaan on käynnissä useita sellaisia isoja hankkeita, joissa vuoroasumisen toimenpidesuunnitelman ehdotuksia voidaan toteuttaa”, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

 
Työryhmän tärkeimmät ehdotukset

Vuoroasumisen toimenpidesuunnitelma sisältää ehdotuksia erityisesti lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseksi ja ohjeistusten kehittämiseksi lasten kahden kodin tilanteissa. Lisäksi työryhmä esittää vuoroasumisen huomioimista sosiaaliturvauudistuksessa ja sote-uudistuksen toimeenpanossa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (STM)

  • Hyvinvointialueiden henkilöstön osaamisen vahvistaminen; erityisesti palveluiden järjestämiseen sekä molempien huoltajien tai vanhempien informointiin ja tiedonsaantioikeuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen

Varhaiskasvatus ja koulutussektori (OKM)

  • Henkilöstön osaamisen vahvistaminen erityisesti huoltajan tai vanhemman tiedonsaantioikeuden sisällöstä
  • Lapsen kahden varhaiskasvatuspaikan tilanteissa tarjottavan tuen ja suunnitelmallisuuden vahvistaminen 

Sosiaaliturva (STM) 

  • Etuuksien kehittämistarpeiden huomioiminen sosiaaliturvauudistuksessa

Elatusapu (OM) 

  • Ohjeistuksen ja myöhemmin sääntelyn kehittäminen vuoroasumistilanteita silmällä pitäen

”Työryhmän puolivuotisen toimikauden aikana kartoitimme lasten vuoroasumista koskevan tiedon ja koostimme toimenpidesuunnitelman sen pohjalta. Nyt toivomme palautetta, jonka avulla viimeistelemme suunnitelman. Olemme koonneet lausuntopalautepalveluun tärkeimmät kysymyksemme suunnitelman toimivuudesta ja osuvuudesta”, kertoo johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman, poikkihallinnollisen työryhmän toimikausi oli 15.4.-31.10.2021. Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lue myös: 

Lisätiedot:

Liisa Siika-aho, johtaja, STM, p. 0295 163 085
Annika Juurikko, hallitussihteeri, STM, p. 0295 163 242
Juho Orjala, ministerin erityisavustaja, STM, p. 0295163424
Tuulia Nieminen, viestintäasiantuntija, STM, p. 0295 163 635
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Sivun alkuun