Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har inletts – målet är ett samhälle som är smidigt för alla

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 15.42
Pressmeddelande 184/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda en regeringsproposition om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet i Finland.

EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver att myndigheterna och den privata sektorn gör vissa produkter och tjänster tillgängliga. Direktivet ska genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Direktivet ska tillämpas från och med den 28 juni 2025.

I enlighet med statsrådets riktlinjer ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för samordningen av genomförandet av direktivet och de övriga ministerierna deltar i beredningen i enlighet med sitt eget ansvarsområde.

Direktivet gör produkter och tjänster tillgängliga och ökar delaktigheten

Målet med tillgänglighetsdirektivet är att göra produkter och tjänster mer tillgängliga och på så sätt göra samhället mer inkluderande och underlätta ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt ökar man tillgången på och främjar man fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster genom att de krav som ställs på dem harmoniseras i medlemsstaterna. 

Direktivet gäller särskilt produkter och tjänster som rör informations- och kommunikationsteknik och som är särskilt viktiga för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna delta i samhället. Till dessa hör till exempel datorer och deras operativsystem, smarttelefoner, näthandel och banktjänster för konsumenter. 

Målet är att sända propositionen på remiss hösten 2021

Arbetsgruppens tidtabell för beredningen är snäv, eftersom avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss hösten 2021. Målet är att höra intressentgrupper på olika sätt under beredningen. Regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under våren 2022.

Material och beredningsmaterial som gäller direktivet samlas på webbplatsen

Ytterligare information:

Emilia Ojala, projektchef, tfn 0295 163 418

Tillbaka till toppen