Hyppää sisältöön
Media

Esteettömyysdirektiivin toimeenpano on alkanut – tavoitteena kaikille sujuva yhteiskunta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 15.42
Tiedote 184/2021
Kuvassa pyörätuolissa istuva nainen käyttää tietokonetta

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esitys esteettömyysdirektiivin toimeenpanosta Suomessa.

EU:n esteettömyysdirektiivi vaatii, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Direktiivi on laitettava kansallisesti toimeen jokaisessa EU-maassa 28.6.2022 mennessä. Soveltaminen alkaa 28.6.2025.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö vastaa direktiivin toimeenpanon koordinaatiosta ja muut ministeriöt osallistuvat valmisteluun oman toimialansa mukaisesti.

Direktiivi tekee tuotteista ja palveluista esteettömiä ja lisää osallisuutta

Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on tehdä tuotteista ja palveluista esteettömämpiä ja näin yhteiskunnasta osallistavampi ja helpottaa vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää. Samalla lisätään esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta yhdenmukaistamalla niitä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioissa.

Erityisesti direktiivi koskee sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan ja ovat erityisen tärkeitä, jotta vammaiset henkilöt voivat osallistua yhteiskuntaan täysipainotteisesti. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät, älypuhelimet, verkkokauppa ja kuluttajapankkipalvelut. 

Tavoitteena saada esitys lausunnolle syksyllä 2021

Työryhmän valmisteluaikataulu on tiivis, sillä hallituksen esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnolle syksyllä 2021. Tavoitteena on kuulla sidosryhmiä eri tavoin valmistelun aikana. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2022.

Direktiiviin liittyvää aineistoa ja valmistelumateriaalia kootaan verkkosivuille

Lisätietoja

Hankepäällikkö Emilia Ojala, p. 0295 163 418.
 

Sivun alkuun