Hoppa till innehåll
Media

Genom att minska hälsoskillnaderna skapar man framgångsmöjligheter för samhället och individen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2023 13.10
Nyhet

En ny vetenskaplig expertgrupp ska sammanföra de bästa metoderna för att genom lagstiftning och finansiering påverka orsakerna till och följderna av hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper.   

Finländarnas hälsa har utvecklats i en positiv riktning under de senaste decennierna. Befolkningens hälsa varierar dock mycket till exempel beroende på socioekonomisk ställning, kön, civilstånd, bostadsområde och modersmål. Därför kan man säga att vi inte lyckats minska hälsoskillnaderna trots att detta varit ett av de centrala målen för Finlands hälsopolitik redan länge.  

Den nya vetenskapliga expertgruppen strävar efter att hitta de lagstiftnings- och finansieringsåtgärder som enligt evidensbaserad information ger de bästa resultaten när det gäller att minska hälsoskillnaderna. Ordförande för expertgruppen är professor och medicine doktor Erkki Vartiainen. 

”Hälsorelaterad ojämlikhet innebär i praktiken att funktionsförmågan minskar eller hälsan försämras eller människan dör tidigare än i andra befolkningsgrupper. Genom att minska hälsoskillnaderna kan man skapa framgångsmöjligheter i samhället. Det handlar också om grundläggande rättigheter och rättvisa”, säger professor Vartiainen.   

Våren 2023 ska expertgruppen presentera de strategiskt effektivaste metoderna för att minska hälsoskillnaderna. Gruppen ordnar ett seminarium för att diskutera sitt utkast till förslag tisdagen den 7 mars 2023 kl. 12.00-16.00. Seminariet är öppet för alla.

Medlemmar i expertgruppen är förutom professor Vartiainen arbetslivsprofessor och doktor i samhällsvetenskaper Elli Aaltonen som är ordförande för gruppen samt professor och filosofie doktor Petri Böckerman, professor och filosofie doktor Maijaliisa Erkkola, professor och politices doktor Anne Kouvonen, forskningsprofessor och medicine doktor Seppo Koskinen, professor och politices doktor Juho Saari, forskningsprofessor och politices doktor Pia Mäkelä, professor och politices doktor Petri Virtanen och professor och medicine doktor Sakari Suominen.  Expertgruppens mandatperiod är 9.12.2022 - 15.4.2023.

Ytterligare information: 

Erkki Vartiainen, professor, medicine doktor [email protected]
Tuulia Rotko, generalsekreterare  [email protected]

Tillbaka till toppen