Hoppa till innehåll
Media

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 15.12.2011 12.01
Tiedote -

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra tai vastike) enimmäismääriä korotetaan kansaneläkeindeksin nousun mukaisesti 3,8 prosenttia. Myös asumismenoina hyväksyttäviä kiinteistönhoitomenoja tarkistetaan.

Korotuksen jälkeen asumismenojen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat I kuntaryhmässä 7 136 euroa, II kuntaryhmässä 6 562 euroa ja III kuntaryhmässä 5 757 euroa vuodessa. Kelan tilastojen mukaan vuokra-asunnossa asuvien eläkkeensaajien vuokrat ovat nousseet vuoden 2010 syyskuusta vuoden 2011 syyskuuhun keskimäärin 3,6 prosenttia.

Valtioneuvosto antoi tänään 15. joulukuuta asetuksen, jolla säädetään eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista 1.1.2012 alkaen.

Asumistukijärjestelmien hoitomenonormeja yhtenäistetään

Asumistuella korvataan myös sellaisia kiinteistön hoitomenoja, jotka eivät sisälly asukkaan vuokraan tai vastikkeeseen. Nämä vesi-, lämmitys- ja omakotitalon kunnossapitomenot otetaan huomioon hoitomenonormien avulla. Hoitomenonormit vahvistetaan vuosittain keskimääräisten kustannusten perusteella.

Eläkkeensaajan asumistuessa ja yleisessä asumistuessa lämmityskustannukset on aiemmin määritelty eri tavalla. Eläkkeensaajan asumistuessa talot on jaettu keskuslämmitystaloihin ja muihin, yleisessä asumistuessa käytössä on ollut vain yksi lämmitysnormi. Asumistukijärjestelmien yhtenäistämiseksi myös eläkkeensaajan asumistuessa sovelletaan jatkossa lämmitystavasta riippumatta samaa lämmitysnormia kaikissa taloissa.

Lämmityskustannukset ovat nousseet vuoden aikana huomattavasti. Asumismenoiksi hyväksytään ensi vuonna kuntaryhmästä riippuen 1,23-1,51 euroa kuukaudessa neliömetriä kohden, mikä on 0,21 euroa enemmän kuin tänä vuonna. Korotuksen jälkeen lämmitysnormi vastaa nousseita keskimääräisiä lämmityskustannuksia.

Myös vesikustannukset määritellään eri tavalla yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa. Vesinormia yhdenmukaistetaan siten, että eläkkeensaajien vesinormi vastaa jatkossa yleisen asumistuen kerrostalojen vesinormia. Asumismenoiksi hyväksyttäviä vesikustannuksia korotetaan 1,69 euroa eli ne ovat ensi vuonna 24,52 euroa henkilöä kohden kuukaudessa.

Kunnossapitokustannuksina huomioon otettavaa menoerää korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti eli 39,48 euroon kuukaudessa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Juha Rossi, puh. 09 160 73866, [email protected]Muualla palvelussamme

Asumisen tuet  

Tillbaka till toppen