Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eläkelaitosten riskinkantokykyä vahvistetaan

Social- och hälsovårdsministeriet
20.7.2012 8.30
Tiedote -

Yksityisten alojen työeläkelaitosten riskinkantokykyä vahvistetaan uudella pysyvällä lailla, jonka tavoitteena on turvata työeläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta. Eläkevarojen sijoitustuotot hillitsevät painetta korottaa eläkevakuutusmaksuja.

Riskinkantokykyä vahvistetaan tehostamalla sijoitus- ja vakuutusriskejä varten varattujen puskurien käyttöä. Nykyiset puskurit (toimintapääoma ja tasoitusmäärä) yhdistetään niin kutsutuksi vakavaraisuuspääomaksi. Vakavaraisuuspääomaa voidaan käyttää sekä sijoitus- että vakuutusriskeihin varautumiseen.

Lisäksi eläkesäätiöiden ja -kassojen on jatkossa mahdollista halutessaan vahvistaa omaa riskinkantokykyään erillisellä vakavaraisuuspääomaan luettavalla työnantajan lisämaksuerällä.

Finanssimarkkinoiden poikkeustilanteissa otetaan käyttöön uusi menettelytapa. Finanssivalvonnan on jatkossa ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se havaitsee eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden laskeneen tai uhkaavan laskea nopeasti. Toimenpiteistä päätetään sen jälkeen tapaus-kohtaisesti.

Tasavallan presidentti vahvisti asiaa koskevat lait perjantaina 20. heinäkuuta. Lait tulevat voimaan 1.1.2013. Määräaikaisen vakavaraisuuslainsäädännön voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa. Eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä muutettiin määräaikaisella lailla kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin johdosta vuonna 2008.

Lisätietoja

johtaja Heli Backman, p. 09 160 73918, [email protected]

 

 


 Muualla palvelussamme

Työeläkelaitosten vakavaraisuussäännöstön uudistaminen

 

Tillbaka till toppen