Hoppa till innehåll
Media

Riksdagen röstade om alkohollagen: vissa ändringar träder i kraft redan den 1 januari 2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 12.09
Nyhet

Riksdagen röstade om alkohollagen den 19 december. Riksdagens svar om alkohollagen avses bli behandlat efter jul vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 28 december. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen samma dag. Social- och hälsovårdsministeriet informerar närmare om alkohollagen efter statsrådets sammanträde den 28 december.

Lagen träder i kraft i mars – vissa ändringar träder i kraft redan den 1 januari 2018

Alkohollagen avses träda i kraft i sin helhet den 1 mars 2018, men en del av ändringarna träder i kraft redan den 1 januari 2018.  Eftersom det är väldigt kort tid kvar till årsskiftet, informerar social- och hälsovårdsministeriet redan nu kort om innehållet i de ändringar som träder i kraft då.

Starköl och long drink-drycker i butikerna redan den 1 januari 2018

Butikerna får redan efter årsskiftet sälja alkoholdrycker vars alkoholhalt är högst 5,5 procent. Kravet på att alkoholdryckerna ska vara tillverkade genom jäsning slopas också redan den 1 januari 2018. Det innebär att det i livsmedelsbutiker, livsmedelskiosker och på servicestationer kommer att få säljas starköl, starkare cider än i nuläget och alla long drink-dryckesblandningar tillverkade av starka alkoholdrycker.

En förutsättning för försäljning är ett gällande detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker som beviljats med stöd av den nuvarande alkohollagen. Något nytt tillstånd behöver inte sökas.

Handelns detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller för närvarande alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol och som har tillverkats genom jäsning.

Detaljhandelstillstånd för hantverksöl kan sökas fr.o.m. den 1 januari 2018

Regionförvaltningsverken tar emot ansökningar om detaljhandelstillstånd för hantverksöl redan efter årsskiftet och kan bevilja tillstånd om de förutsättningar som föreskrivs i lagen uppfylls. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken informerar senare om ansökningsblanketter och förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Happy hour-reklam tillåtet för restauranger fr.o.m. den 1 januari 2018

Genast efter årsskiftet får restauranger fritt göra reklam för s.k. happy hour-erbjudanden t.ex. på gatan och i tidningar.

Priserna på starka drycker får anges på nätet den 1 januari 2018

Tillverkare av och partihandlare med starka alkoholdrycker och restauranger som säljer starka alkoholdrycker ska få förevisa sina egna produkter t.ex. genom prislistor på nätet. Tryckta eller elektroniska prislistor för starka alkoholdrycker är för närvarande tillåtna endast för Alko och andra detaljförsäljare.

Övriga bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker förblir oförändrade. Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker uppdaterades senast 2015.

Restaurangerna får fria öppettider den 1 januari 2018

Genom en ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet får restaurangerna helt fria öppettider – på samma sätt som butikerna fick fria öppettider vid ingången av 2016.  De nya bestämmelserna om serveringstider för alkoholdrycker träder däremot i kraft först den 1 mars 2018.

Bortsett från ovannämnda ändringar träder den nya alkohollagen i kraft först den 1 mars 2018, om republikens president stadfäster lagen den 28 december 2017.

Tillbaka till toppen