Hoppa till innehåll
Media

De temporära begränsningarna av användningen av coronapasset träder i kraft i landskapet Åland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2022 13.21
Pressmeddelande 3/2022

Statsrådet har ändrat den förordning som temporärt begränsar användningen av coronapasset, som avses i 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar. Coronapass kan inte användas vid offentliga tillställningar och i kundlokaler som ett alternativ till regionala begränsningar i landskapet Åland.

Ändringen av förordningen träder i kraft fredagen den 7 januari 2022 kl. 00.

Genom förordningen begränsas användningen av coronapasset undantagsvis så att det inte kan användas vid offentliga tillställningar och i kundlokaler som ett alternativ till regionala begränsningar under tidsperioden 30.12.2021–20.1.2022.

Förordningen gäller alla de offentliga tillställningar och kundlokaler som omfattas av de gällande begränsningarna. Det är de regionala myndigheterna som bestämmer vilka begränsningar som tillämpas i områdena. Frågor som gäller begränsningarna besvaras av regionförvaltningsverken, som också övervakar begränsningarna.

Det här undantaget tillämpas i områden som uppfyller kriterierna för samhällsspridning, dvs. inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Egentliga Tavastlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Östra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finlands, Vasa, Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens, Norra Österbottens, Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt samt i landskapet Åland.

Det är fråga om en temporär reglering som krävs på grund av den exceptionella epidemisituationen och som bidrar till att trygga rätten till hälsa och välfärd genom att den snabba spridningen av sjukdomen stävjas. Att öka vaccinationstäckningen är det viktigaste verktyget i epidemibekämpningen.

Social- och hälsovårdsministeriet har anvisat regionförvaltningsverken att se över begränsningarna i det egna verksamhetsområdet för offentliga tillställningar och kundlokaler i synnerhet i fråga om tillställningar med låg smittorisk.

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]

Frågor om Kanta-sidorna: Kanta-sidornas kundtjänst: [email protected] 

Tekniska frågor som gäller användarstöd för avläsningsappen: Corona-info, tfn 0295 535535

Förordningar

Tillbaka till toppen