Hyppää sisältöön
Media

Brexitiin on varauduttu sosiaaliturvassa ja lääkehuollossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2019 9.46
Tiedote 6/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on varautunut yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa Ison-Britannian eroon Euroopan unionista (nk. brexit). Britannian parlamentti hylkäsi äänestyksessään 15. tammikuuta erosopimuksen Euroopan unionista. Britannian parlamentin äänestystulos ei merkitse Britannian välitöntä, sopimuksetonta eroa. Britannian jatkosuunnitelmat selvinnevät lähipäivinä.

Brexit voi vaikuttaa sosiaaliturvaan

Sosiaaliturvaetuuksien maksamista maasta toiseen koskevat eri säännöt silloin, kun on kyse toisesta EU-maasta ja silloin kun kyseessä on EU:n ulkopuolinen maa. Britannian eroaminen EU:sta voi vaikuttaa – riippuen eron toteutumistavasta – Suomen ja Britannian välillä muuttaneiden ihmisten sosiaaliturvaoikeuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja Eläketurvakeskuksen (ETK) kanssa Suomen ja Britannian välillä liikkuneiden ja liikkuvien ihmisten, kuten opiskelijoiden, eläkkeensaajien ja lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvaoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Brexitillä voi olla vaikutuksia sekä suomalaisten etuuksien maksamiseen Britanniaan että Suomessa asuvien brittien sosiaaliturvaan. STM, Kela ja ETK tiedottavat asiasta tarkemmin heti, kun tilanteesta on enemmän tietoa. 

Yhteistyöllä ehkäistään lääkehuollon häiriötilanteita

Brexit saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuuteen EU-alueella. Sosiaali- ja terveysministeriö on kartoittanut lääkealan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa mahdollisia lääkehuollon häiriötilanteita ja niihin liittyviä riskejä. Erilaisiin vaihtoehtoihin on varauduttu jo kuukausia. 

”Mahdollisissa ongelmatilanteissa lääkeyritykset, lääketukut ja apteekit selvittävät terveydenhuollon ammattilaisten kanssa korvaavia tuotteita, jotta potilaan katkeamaton hoito voidaan turvata”, ylijohtaja Tuija Kumpulainen toteaa.

Lääkkeiden pitää täyttää EU:n asettamat standardit, jotta ne saavat myyntiluvan EU:ssa. Jos lääkkeen myyntilupa on myönnetty Iso-Britanniassa, lääkeyrityksen on huolehdittava myyntiluvan siirrosta toiseen EU-maahan. Fimean mukaan suuri osa lääkeyrityksistä on jo siirtänyt myyntiluvan tai toimintansa EU- tai ETA-maahan, jolloin toiminta voi jatkua Brexitin jälkeen ennallaan.

Brexit voi vaikuttaa myös lääkinnällisten laitteiden saatavuuteen. Lääkinnällisillä laitteilla ei ole lääkkeille asetetun kaltaista myyntilupamenettelyä, mutta kaikkien markkinoilla olevien laitteiden on oltava EU-lainsäädännön mukaisia, ja valmistajilla on oltava EU-jäsenvaltioon sijoittuneet vastuutahot. Valviran mukaan monet laitevalmistajat ovat jo siirtäneet tai siirtämässä toimintojaan muihin EU-jäsenvaltioihin. Näin pystytään turvaamaan suurelta osin laitteiden saatavuus jatkossa. 

Tilannekuvaa päivitetään ja toimenpiteitä jatketaan yhteistyössä lääke- ja laitealan toimijoiden kanssa jatkuvasti, jotta katkoksia lääkkeiden ja laitteiden saatavuuteen voidaan hallita. 

Tietoa Brexitistä (VNK)
Lääkealalla valmistauduttu Brexitiin (Fimean uutinen 20.12.2018)

Lisätietoja

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, p. 0295 163 170, [email protected] (EU:n sosiaaliturvalainsäädäntö)

erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437, [email protected] (lääkehuolto)

neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, p. 0295 163 575, [email protected] (lääkinnälliset laitteet)

Sivun alkuun