Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras 

Social- och hälsovårdsministeriet
8.6.2021 17.26
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Lättnaderna genomförs i enlighet med förslaget som ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård gav förra veckan. Dessutom övergår Mellersta Österbotten från samhällsspridningsfasen till accelerationsfasen.

På områden som befinner sig basnivån eller i accelerationsfasen slopas det separata förbudet mot dans och karaoke. På basnivån behöver kunderna inte heller ha bords- och sittplats i förplägnadsverksamhet som sker utomhus. På detta sätt möjliggörs restaurangverksamhet i synnerhet vid publikevenemang. Dessutom kommer öppettiderna och serveringstiderna på områden som befinner sig på basnivån och i samhällsspridningsfasen att lättas upp.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 9 juni kl. 00.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen och Lappland från och med den 9 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–01.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–02.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.

Kunderna behöver inte längre anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser inomhus, dvs. det s.k. förbudet mot dans och karaoke slopas.

Kunderna behöver inte längre ha egna bords- och sittplatser på uteserveringar. Begränsningarna av kundplatserna gäller inte uteserveringar. Förbud mot dans och karaoke finns inte heller på uteserveringar. 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Egentliga Finland, Kymmenedalen, Birkaland och Mellersta Österbotten från och med den 9 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–22.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–23.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Kunderna behöver inte längre anvisas att sitta på sina egna sittplatser inomhus, dvs. det s.k. förbudet mot dans och karaoke slopas. 

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. Begränsningarna av kundplatserna gäller inte uteserveringar. Det finns inte heller något förbud mot dans och karaoke på uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Päijänne-Tavastland, Nyland, och Egentliga Tavastland från och med den 9 juni

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol kl. 07.00–18.00 och de får hålla öppet kl. 05.00–19.00 Hälften av kundplatserna inomhus får användas. 

Övriga restauranger får i fortsättningen servera alkohol klockan 07.00–20.00 och hålla öppet klockan 05.00–21.00. De får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

I dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.
Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen