Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelser ändras inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.07
Pressmeddelande 189/2021

Statsrådet har utfärdat en ny förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Utfärdandet av den nya förordningen har sin grund i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, vars giltighetstid har förlängts genom en lag som träder i kraft den 1 juli 2021. I förordningen har begränsningarna som är i kraft i nuläget förnyats, dvs. den har inga konsekvenser för de nuvarande begränsningarna.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 2021.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen, Birkaland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland och Lappland från och med den 24 juni

Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna. 

Gällande allmänna krav på hygien och avstånd mellan kunder:

  • Restaurangerna ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att det inte är tillåtet att besöka förplägnadsrörelsen, om kunden har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion. 
  • Restaurangerna ska se till att kundernas vistelse ordnas tillräckligt glest och att kundplatserna är belägna tillräckligt långt från varandra.
  • Restaurangerna ska se till att utrymmena och ytorna rengörs och att kunderna får möjlighet att rengöra händerna.
  • Restaurangerna ska göra upp en skriftlig plan över hur de fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som föreskrivits för verksamheten och användningen av utrymmen inomhus och utomhus.
  • Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.
  • De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapet Nyland från och med den 24 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–01.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. 

På uteserveringar behöver kunderna inte längre ha egna sittplatser, men man ska se till att kunderna håller avstånden. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller också i områden som befinner sig i accelerationsfasen.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.
Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen