Hoppa till innehåll
Media

Begränsningar för förplägnadsrörelser tas i bruk på Åland på grund av samhällsspridning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2022 13.21
Pressmeddelande 4/2022

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Sådana begränsningar av förplägnadsverksamhet som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids införs i landskapet Åland.

Förordningen träder i kraft fredagen den 7 januari kl. 00.

Begränsningar för områden med samhällsspridning från den 7 januari kl. 00.00

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax och Norra Savolax och i landskapet Åland.

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05–18. Begränsningen gäller även de restauranger som inte serverar alkoholdrycker (bl.a. caféer och snabbmatsrestauranger). Restauranger som serverar mat får hålla öppet till kl. 20 genom att kräva att kunderna uppvisar covidintyg, som används som coronapass.

Förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga förplägnadsrörelser får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Begränsningarna av kundplatserna gäller inte landskapet Åland.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens inomhuslokaler ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Om restaurangen tänker kräva coronapass av sina kunder, ska passet vara i bruk under hela restaurangens öppettid.

Tillfälliga ändringar i användningen av coronapasset från den 7 januari kl. 00

Från och med tisdagen den 28 december befriar användningen av coronapass inte längre förplägnadsrörelserna från de begränsningar som ställts på dem. Serveringen av alkohol upphör i alla förplägnadsrörelser kl. 17. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får hålla öppet till kl. 18. Restauranger som serverar mat får dock hålla öppet till kl. 20 genom att kräva att kunderna uppvisar coronapass.

Begränsningen av användningen av coronapass gäller till och med den 20 januari 2022.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Kajanaland från den 7 januari kl. 00

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Trots att kravet på coronapass inte längre befriar från begränsningar såsom tidigare, har restauranger i hela landet under hela sin öppettid rätt att kräva att kunderna visar upp coronapass.

Om restaurangen tänker kräva coronapass av sina kunder, ska passet vara i bruk under hela restaurangens öppettid.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen