Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kunden viktigast i digitaliseringsriktlinjerna för SHM:s förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriet
6.10.2016 13.40 | Publicerad på svenska 10.10.2016 kl. 15.07
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat digitaliseringsriktlinjer för sitt förvaltningsområde.

Publikationen Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan digitalisaatiolinjaukset 2025 (Digitaliseringen som stöd för hälsa och välfärd – Digitaliseringsriktlinjer för social- och hälsovårdsministeriet 2025) innehåller de viktigaste riktlinjerna som ska beaktas när förvaltningsområdets tjänster och verksamheter digitaliseras.

I publikationen behandlas både förvaltningsområdets gemensamma riktlinjer och riktlinjer för olika delområden, såsom hälsosamt arbete och främjande av hälsa och välfärd. I publikationen behandlas dessutom hur digitaliseringen inverkar på ledningen, verksamhetskulturen och strukturerna samt jämlikheten.

Tjänsterna produceras utgående från kunderna

Huvudtanken i digitaliseringsriktlinjerna är att tjänsterna i framtiden ska utvecklas utgående från kunderna och tillhandahållas i form av helheter som är vettiga utifrån kundernas perspektiv. Information och tjänster ska produceras i samarbete mellan medborgare, olika samhällsgrupper och företag.

För att man ska kunna utnyttja digitaliseringen fullt ut krävs stora förändringar i den nuvarande verksamhetsmiljön. Digitaliseringen förändrar världen och produktionen av tjänster i en snabb cykel. Det handlar inte bara om teknologi, utan om en omfattande förändring, där arbetssätten, verksamhetsprocesserna och ledarskapet förändras. Detta kan samtidigt också medföra betydande kostnadsbesparingar.

Riktlinjerna en hjälp för effektivt utnyttjande av digitaliseringen

Digitaliseringsriktlinjerna anger hur digitaliseringen kan utnyttjas så effektivt som möjligt och vad detta kräver av olika aktörer. Riktlinjerna har utarbetats tillsammans med förvaltningsområdets inrättningar.

”Det centrala målet med riktlinjerna är att öka transparensen i den komplexa digitaliseringsutvecklingen och göra området lättare att närma sig och att leda”, konstaterar Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig från social- och hälsovårdsministeriet.

Riktlinjerna utgår ifrån regeringsprogrammets mål om digitalisering av de offentliga tjänsterna och stödjande av digital affärsverksamhet. Digitaliseringsriktlinjerna är också ett led i uppdateringen av social- och hälsovårdsministeriets strategi. Härnäst ska social- och hälsovårdsministeriet planera verkställigheten av riktlinjerna och följa upp verkställigheten av dem.

Bekanta dig med publikationen (på finska)

Ytterligare information

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 139
Hur inverkar digitaliseringen på människors vardag? (videointervju på finska) (YouTube)

Tillbaka till toppen