Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp uppdaterar rekommendationerna om behandling av symtom vid problem med inomhusluften

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 13.24
Pressmeddelande 229/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera rekommendationerna som tillämpas vid symtom orsakade av inomhusluften och för diagnostiseringen av dem. Det viktigaste är att patienter som får symtom av inomhusluften identifieras i hälsovården och att de får så god vård och rehabilitering som möjligt.

Rekommendationen ska innehålla sjukdomar och olika typer av symtom till följd av exponering för dålig inomhusluft och behandla olika vårdvägar och utvecklingsbehov inom hälsovården. Vid uppdateringen beaktas även de som får symtom också i sådana byggnader där inga exponerande faktorer av dålig inomhusluft har konstaterats.

Riksdagen anvisade ett anslag på 300 000 euro för uppdateringen av rekommendationen i budgeten för 2022. Senast uppdaterades rekommendationen för cirka 15 år sedan, och därefter har det kommit hel del nya forskningsresultat om behandlingen av problem till följd av inomhusluften. 

Företrädare för de viktigaste grupperna inom forskning, behandling och patienter som drabbats av problem med inomhusluften har utsetts till arbetsgruppen. Arbetsgruppens mandatperiod är från den 1 oktober 2022 till den 31 december 2023, och uppdateringen genomförs före utgången av nästa år. Rekommendationen och materialet i anknytning till den skickas på remiss innan rekommendationen finslipas och publiceras. 

Mer information

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 282, vesa.pekkola(at)gov.fi 
 

Tillbaka till toppen