Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirustapaukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime viikkojen aikana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2020 10.00
Tiedote 210/2020

Uudet koronavirustapaukset ovat Suomessa lisääntyneet viimeksi kuluneen viikon aikana. Monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotoperäisiä tartuntaryppäitä ja tartuntaketjuja.

Uusien tapausten ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana oli 10,2 tapausta 100 000 asukasta kohden.  Positiivisten tapausten osuus testeistä on noussut 0,5%:iin. 

Valtaosa uusista tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viime viikolla uusia tapauksia ja useita uusia tartuntaketjuja on todettu mm. Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. 

Tilanteen kehittymistä pitää seurata ja arvioida tiiviisti. Mahdollista epidemian uutta aktivoitumista on torjuttava eri keinoin.

Tautitapausten ilmaantuvuus on noussut 

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 37) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 326 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 36, ajalla 31.8.-6.9.) uusia tapauksia ilmoitettiin 236. Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 37 oli 5,9 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edeltävällä viikolla oli 4,3. 

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 36-37) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 562 uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon (viikot 34-35, ajalla 17.8.-30.8.) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 335 uutta tapausta. 

Uusien tapausten 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli 10,2 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla (viikot 34-35) ilmaantuvuus oli 6,0 tapausta 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuus on siis noussut selkeästi viime viikkojen aikana.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20-1,25 (90% todennäköisyysväli). 

Kotimaassa saadut tartunnat selvästi yleisempiä kuin ulkomailta peräisin olevat 

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Uusista tapauksista suurin osa liittyy jo aiemmin tiedossa olleisiin, eri puolilla maata ilmenneisiin tartuntaketjuihin. 

Noin 47%:ssa uusista tautitapauksista tartunta on saatu kotimaasta ja noin 7% ulkomailta. Taustatiedot perustuvat 15 sairaanhoitopiirin ilmoittamiin tietoihin, joissa on mukana yli 310 tapausta viikolla 37. Kotimaasta tartunnan saaneiden joukossa tartunnan lähde tunnetaan noin puolessa tapauksista. Tartuntoja on tapahtunut erityisesti vapaa-ajalla, harrastuksiin ja opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa kontakteissa.

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Suomessa on 16.9.2020 mennessä todennettu 8750 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 339. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7700, mikä on yli 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. 

Viimeisimmän seurantajakson aikana (viikko 37, ajalla 7.9.-13.9.) epidemiatilanne on ollut alueellisesti hyvin vaihteleva. Paikalliset, uudet laajat tartuntaryppäät ja -ketjut ovat nostaneet tapausmääriä ja ilmaantuvuutta merkittävästi osalla alueista. On hyvä huomioida, että väestöpohjaltaan pienissä sairaanhoitopiireissä vain vähäinen uusien tartuntojen määrä nostaa ilmaantuvuutta merkittävästi.

Toisaalta osalla alueista, joilla on edellisillä viikoilla todettu tartuntoja, on tartunnat saatu hyvin jäljitettyä ja tartuntaketjuja katkaistua. Joillakin alueilla tilanne on pysynyt rauhallisena pidempään.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt edelleen pienenä: 16.9.2020 yhteensä 14 potilasta, joista kolme tehohoidossa. 

Positiivisten testinäytteiden määrä noussut 

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä noin 20 000 näytettä päivässä ja testejä tehdään väestöön suhteutettuna paljon. Valtakunnallisesti koronavirustestejä tehtiin viikolla 37 vähemmän kuin edeltävällä viikolla, noin 6000–12 000 koronavirustestiä päivittäin. Viikolla 37 positiivisten tapausten osuus oli 0,5%. Tämä luku on noussut viime viikkojen matalista lukemista (0,2-0,3%).

Lisätietoja:

Ylilääkäri Taneli Puumalainen, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, dosentti, [email protected] (ennustemallit)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun