Hoppa till innehåll
Media

Aktörerna inom social- och hälsovården vill ha en starkare och riksomfattande styrning av informationshanteringen och digitaliseringen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 13.31 | Publicerad på svenska 23.12.2020 kl. 12.21
Pressmeddelande 311/2020

Aktörerna inom social- och hälsovården önskar en starkare och riksomfattande styrning samt interoperabla riksomfattande informationssystem.

Detta framgår av en enkät som social- och hälsovårdsministeriet genomförde i oktober 2020. Syftet med enkäten var att utreda vad som behöver prioriteras vid utvecklandet av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården under de närmaste åren.  

Enligt enkätsvaren anser man att en stor del av informationssystemtjänsterna borde integreras med de riksomfattande informationssystemtjänsterna, i synnerhet Kanta-tjänsterna.  

I enkätsvaren betonades bland annat följande behov:

  • Interoperabla serviceplattformer och en utvidgning av Omakanta-tjänsten
  • En lägesbild av kund- och patientuppgifterna med tanke på samarbetet mellan socialvården och hälso- och sjukvården  
  • Möjlighet att använda enkät- och förmedlingstjänsten i Kanta för att förmedla uppgifter till instanser utanför social- och hälsovården 
  • Centraliserade tjänster som gör det möjligt att använda uppgifterna i Kanta-tjänsten för uppföljning och kunskapsbaserad ledning

Social- och hälsovårdsministeriet kommer att beakta responsen när det planerar och fattar beslut om riktlinjerna för utvecklingen under de kommande åren.   

Social- och hälsovårdsministeriet publicerar senare exaktare utvecklingslinjer för framtidens informationshantering och en konkret färdplan för Kanta-tjänsterna. 

Ytterligare information:

Mikko Huovila, specialsakkunnig, tfn 0295 163 032
Jaakko Penttinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 686

Tillbaka till toppen