Hoppa till innehåll
Media

Arbetslöshetskassorna har getts tillämpningsanvisningar för aktiveringsmodellen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2018 15.31 | Publicerad på svenska 12.2.2018 kl. 15.14
Nyhet

Fredagen den 9 februari 2018 meddelades arbetslöshetskassorna en anvisning om tillämpningen av 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Där ingår centrala anvisningar om hur aktiveringsmodellen ska tillämpas. Aktiivimallia koskevan ohjeistuksen ytimen sisältävä työttömyysturvalain 6 luvun ohje on toimitettu työttömyyskassojen käyttöön perjantaina 9.2.2018.

Uppdateringen av anvisningen har gjorts i samarbete med representanter för arbetslöshetskassorna. I diskussionen har dessutom deltagit arbets- och näringsministeriet, Folkpensionsanstalten och Finansinspektionen, som utför beredningsarbete för anvisningarna. Avsikten är att anvisningen ska stödja arbetslöshetskassorna vid handläggningen av förmånsansökningar och vid rådgivningen av medlemmar.

Färdigställandet av anvisningen är en fortsättning på det samarbete kring förberedelserna inför verkställigheten som inleddes hösten 2017. Inom ramen för sin behörighet styr och stöder social- och hälsovårdsministeriet fortfarande arbetslöshetskassorna i den verkställighet av arbetslöshetsförmånerna som hör till kassornas behörighet. Det gäller också tillämpningen av aktiveringsmodellen.

En tillämpningsanvisning för ikraftträdandebestämmelsen sändes till arbetslöshetskassorna i januari.

Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Tillbaka till toppen