Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

 

 

Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa tillämpas inte längre från och med den 1 januari 2020.

Aktiveringsmodellen har inte längre någon sänkande effekt på arbetslöshetsförmåner som betalas för arbetslöshetstid från och med den 1 januari 2020. Om arbetslöshetsförmånen tidigare har sänkts på grund av aktiveringsmodellen, återgår den till normalt belopp vid ingången av 2020. Aktiveringsmodellen inverkar dock fortfarande på sådana arbetslöshetsförmåner som tjänas in under 2019 men som betalas i januari 2020.

Mer information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU 0295163288  


Liisa Siika-aho, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU 0295163085