Hoppa till innehåll
Media

Rekommendationen om att inte träffa fler än fem personer utanför familjen åt gången slopas

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.1.2022 18.58 | Publicerad på svenska 1.2.2022 kl. 12.44
Nyhet 56/2022

Vid sitt möte den 7 januari beslutade ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder att rekommendera att man inte träffar fler än fem personer utanför familjen åt gången. Ministerarbetsgruppen beslutade genom skriftligt förfarande måndagen den 31 januari att slopa denna rekommendation från och med den 1 februari.

Sammanfattning av tidigare fastställda ändringar i coronarestriktionerna som träder i kraft vid ingången av februari

I enlighet med tidigare beslut och riktlinjer lättas vissa restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av covid-19-pandemin upp från och med den 1 februari.

Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör, begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari

Gränskontrollen vid de inre gränserna, som återinfördes i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer i slutet av december, upphör den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till den 14 februari. Också de inreserestriktioner som gäller EU-länder utanför Schengenområdet slopas helt från och med den 1 februari, eftersom gränskontrollen vid de inre gränserna upphör.

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller fortfarande alla resenärer.

Ytterligare information: Inrikesministeriets pressmeddelande (27.1.2022) 

I fortsättningen gäller EU:s covidintyg i fråga om vaccinationerna i 9 månader vid resor

EU:s covidintyg i fråga om vaccinationerna godkänns vid resor endast under 9 månader, det vill säga i 270 dagar efter att man fått det sista vaccinet i grundserien. Detta gäller från ingången av februari. Tills vidare begränsas inte giltighetstiden för intyget efter den tredje vaccindosen. Om man fått den andra vaccindosen för över 270 dagar sedan, godkänns intyget inte längre vid resor inom EU.

Ytterligare information: Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (31.1.2022) 

Begränsningarna av användningen av coronapasset förlängs – lindrigare begränsningar för restaurangerna

Begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp i fråga om så kallad lågriskverksamhet från och med den 1 februari. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är något annat än att servera alkohol faller inom ramen för lågriskverksamhet. Serveringen i dessa restauranger ska upphöra senast klockan 20, och restaurangerna får hålla öppet till klockan 21. Restauranger som i huvudsak serverar mat får dock fortfarande inte fylla mer än 75 procent av sina kundplatser.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkohol får servera till klockan 17 och hålla öppet till klockan 18. Begränsningen av antalet kundplatser förblir oförändrad, vilket innebär att restaurangerna får ta in högst hälften av det tillåtna maximiantalet kunder.

Restaurangerna befrias inte från begränsningar som gäller antalet kundplatser eller serverings- och öppettiderna även om de kräver att kunderna visar upp covidintyg som så kallat coronapass. Restaurangerna har dock fortfarande rätt att kräva ett giltigt covidintyg av sina kunder.

Ytterligare information: Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (28.1.2022) 

Lättnader i fråga om lokaler och evenemang med låg smittorisk

Verksamhetsutövarna ska fortsatt iaktta de allmänna hygienkraven. Restriktioner kan införas till exempel för att begränsa antalet kunder eller deltagare i evenemang och lokaler eller för att helt och hållet förbjuda evenemang eller användningen av lokaler. När beslut om restriktioner fattas bedöms bland annat risken för smitta och smittspridning vid evenemanget eller i verksamheten. Det är kommunen som bestämmer om restriktionerna, eller regionförvaltningsverket om området omfattar flera kommuner.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att offentliga tillställningar där smittorisken är låg inte förbjuds helt och hållet, och att de begränsas endast om det är nödvändigt. På motsvarande sätt rekommenderar ministeriet att lokaler där smittorisken är låg inte stängs helt och hållet för kunder eller deltagare, och att användningen av lokalerna begränsas endast om det är nödvändigt. Dessutom rekommenderar ministeriet att deltagarna i tillåtna evenemang och användarna av kundlokaler tar ett självtest i förväg.

Ytterligare information: Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev 28.1.2022

Rekommendationen om distansundervisning vid högskolorna slopas

Rekommendationen om distansundervisning vid högskolorna och rekommendationen om begränsning av hobbyverksamhet för barn och unga gäller inte längre från och med den 1 februari.
 

Tillbaka till toppen