Usein kysyttyä työttömyysturvan lisäpäivien poistosta ja muutosturvasta

Hallituspuolueet linjasivat 17.12.2020 toimista, joilla edistetään 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista. Eduskunta on hyväksynyt 8.7.2022 hallituksen 21.4.2022 antaman esityksen, jossa ehdotettiin työttömyysturvan lisäpäivien poistamista ja uutta 55 vuotta täyttäneille kohdennettua muutosturvaa. Lisäpäivien poistolla halutaan edistää ikääntyvien työllisyyttä.

Usein kysyttyä