Usein kysyttyä työttömyysturvan lisäpäivien poistosta ja muutosturvasta

Hallituspuolueet linjasivat 17.12.2020 toimista, joilla edistetään 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä ja työssä jaksamista. Hallituksen esitys, jossa ehdotetaan työttömyysturvan lisäpäivien asteittaista poistamista ja uutta 55 vuotta täyttäneille kohdennettua muutosturvaa, annettiin eduskunnalle 21.4.2022.

Usein kysyttyä