Väkivallan ja rikosten ehkäiseminen

PoliisiautotSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi valtakunnallisesti lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemistä. Lisäksi ministeriö ohjaa ja valvoo rikos- ja riita-asioiden sovittelua. STM osallistuu myös ihmiskaupan ehkäisemiseen ja uhrien auttamiseen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvän väkivallan vähentäminen on kansallinen tavoite. Tarkoituksena on löytää väkivallan ehkäisyyn tehokas ja valtakunnallinen toimintamalli, joka koostuu useiden hallinnonalojen toimenpiteistä.

Strategiset painopisteet ja tavoitteet väkivallan ja rikosten ehkäisemisessä

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja edellisessä hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • väkivaltaa torjutaan nykyistä paremmin ja rikosten uhrien tukipalveluja kehitetään
  • sovittelun käyttöä konfliktinratkaisukeinona erilaisissa rikos- ja riita-asioissa edistetään
  • haavoittuviin ryhmiin, kuten vanhuksiin, maahanmuuttajiin, lapsiin tai vammaisiin, kohdistuva väkivalta tunnistetaan entistä paremmin
  • väkivallan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan
  • itsemääräämisoikeutta loukkaavien rikosten ennaltaehkäisyä vahvistetaan
  • väkivaltarikoksia ja nuorten väkivaltaisuutta vähennetään.