Väkivallan ja rikosten ehkäiseminen

PoliisiautotVäkivallan ja rikosten vastainen työ edellyttää laaja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kansallisella tasolla ministeriöt ja niiden alaiset laitokset edistävät monialaista työtä muun muassa yhteisten toimenpidesuunnitelmien avulla. Ministeriöillä on omat roolinsa suunnitelmien toteuttamisessa; osassa sosiaali- ja terveysministeriö toimii koordinoivana ministeriönä ja osassa osallistuu yhteiseen työhön. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on mukana naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemissä sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Ministeriön vastuulla on seuraavien valtakunnallisten poikkihallinnollisten suunnitelmien laatiminen ja työn etenemisen seuranta:

Lisäksi STM ohjaa ja valvoo rikos- ja riita-asioiden sovittelua. Ministeriö osallistuu myös muun muassa ihmiskaupan ehkäisemisen poikkihallinnolliseen työhön, rikoksentorjuntatyöhön, kunniaan liittyvän väkivallan sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseen.

Lisätietoja

Minna Viuhko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163470   Sähköpostiosoite:


Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite: