Kanta-palvelujen kehittäminen

Kanta-palveluilla tarkoitetaan Kansaneläkelaitoksen toteuttamia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja ja tietovarantoja, kuten Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Asiakastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta. Palveluja käyttävät kansalaiset, apteekit, sosiaalihuolto sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. Kanta-palveluiden avulla kansalaisten asiakas- ja potilastiedot ovat käytettävissä siellä, missä he käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Kanta-palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Palveluja rakennetaan yhteistyössä usean toimijan kanssa. 

Kanta-palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeita. Kanta-palvelujen kehittämissuunnitelmat on koottu Kanta-tiekarttaan.

Lisätietoja

Minna Saario, johtava asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163146   Sähköpostiosoite:


Anna Sandberg, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163702   Sähköpostiosoite:


Minna Lohtander, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163164   Sähköpostiosoite: