Kanta-palvelujen kehittäminen

Kanta-palveluilla tarkoitetaan useita erilaisia valtakunnallisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja, kuten Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Asiakastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta. Palveluja käyttävät kansalaiset, apteekit, sosiaalihuolto sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. Kanta-palveluiden avulla kansalaisten asiakas- ja terveystiedot ovat käytettävissä siellä, missä he käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Kanta-palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Palveluja rakennetaan yhteistyössä usean toimijan kanssa. 

Kanta-palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeita. Lähiaikojen painotuksissa korostuvat muun muassa koronavirusrokotteet, asiakastietolaki ja Omakannan kehittäminen.

Kanta-palveluiden tulevaisuuden skenaariotyö

Kanta-palveluiden kehittämistavoitteita ja niihin liittyviä vaihtoehtoisia kehittämispolkuja, reunaehtoja tai mahdollisuuksia työstettiin ja arvioitiin syksyn 2018 aikana.

Keskeisiä teemoja olivat muun muassa:

  • eri käyttäjäryhmien tarpeet ja tulevaisuudessa tarvittavat toiminnallisuudet,
  • kertyvän tiedon ensisijainen ja toissijainen käyttö, ml. tiedon hyödyntäminen tietojohtamisessa,
  • palveluiden kehittäminen keskittämällä vs. hajauttamalla sekä
  • vaihtoehtoiset kansalliset kehittämisen tavat.

Tuloksia hyödynnetään Kanta-ohjauksessa ja -yhteistyössä sekä laajemmin sote-tiedonhallintakokonaisuuden ohjauksessa.

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600