Kanta-palvelujen kehittäminen

Kanta-palveluilla tarkoitetaan useita erilaisia valtakunnallisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja, kuten Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Asiakastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta. Palveluja käyttävät kansalaiset, apteekit, sosiaalihuolto sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. Kanta-palveluiden avulla kansalaisten asiakas- ja terveystiedot ovat käytettävissä siellä, missä he käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Kanta-palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Palveluja rakennetaan yhteistyössä usean toimijan kanssa. 

Kanta-palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeita. Lähiaikojen painotuksissa korostuvat muun muassa koronavirusrokotteet, asiakastietolaki ja Omakannan kehittäminen.

Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

1. Korona-tilanteen edellyttämät tiedonhallinnan tehtävät
2. Asiakastietolain toimeenpanon edellyttämä kehittäminen, muun muassa:

  • Luovutustenhallinta
  • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
  • Omatietovaranto

3. Sote-uudistuksen toimeenpanon edellyttämä kehitystyö (järjestämisvastuun muutos)
4. Lääkitystiedonhallinnan kehittäminen / lääkityslistan edistäminen
5. Asiakas- ja hyvinvointitietojen näyttämisen laajentaminen Omakannassa

  • yhteensovittaminen Omaolon ja alueellisten asiointipalveluiden kanssa, erityisesti mahdollisessa mobiilipalvelun kehittämisessä

6. Potilastiedon saatavuuden varmistaminen/ uusien tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien
käyttöönotto

  • Erityisesti kanta-tietojen parempi hyödyntäminen
  • Tiedon laadun varmistaminen

7. Tiedolla johtamisen ja ohjauksen Toivo-ohjelmaa tukeva kehitystyö 

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146