Kanta-palvelujen kehittäminen

Kanta-palveluilla tarkoitetaan useita erilaisia valtakunnallisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja, kuten Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Asiakastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta. Palveluja käyttävät kansalaiset, apteekit, sosiaalihuolto sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. Kanta-palveluiden avulla kansalaisten asiakas- ja terveystiedot ovat käytettävissä siellä, missä he käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Kanta-palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Palveluja rakennetaan yhteistyössä usean toimijan kanssa. 

Kanta-palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon ja kansalaisten tarpeita.

Kanta-palvelujen kehittämisen painopisteet

1. Asiakastietolain toimeenpanon tehtävät
2. Sote-uudistuksen edellyttämä työ

  • Muun muassa rekisterisiirrot hyvinvointialueille, toimintamallien muutos

3. Lääkitystiedonhallinnan kehittäminen
4. Kanta-palvelujen hyödyntämistä edistävä työ

  • Tiedon laadun parantaminen koko tietotuotannon elinkaaren näkökulmasta
  • Hyödyntämistä edistävät uudet toiminnallisuudet ja tietosisällöt

5. Kansallisten vaatimusten toteutumisen ja käyttöönottojen seurannan parantaminen
6. Toisiokäytön edistäminen
7. Mahdolliset koronasta aiheutuvat työt

Kanta käyttöönottojen painopisteet sote-organisaatioille

Terveydenhuolto

1. Asiakastietolain ja sote-lakien muutokset

  • Uusi informointi, luovutuslupa
  • Hyvinvointialueiden muodostaminen ja rekisterinpitäjämuutokset

2. Keskeisten terveystietojen yhteenvedot
3. Huoltajan asiointi alaikäisen lapsen puolesta
4. Resepti-palvelu: Rakenteinen annostus
5. Yksityisen terveydenhuollon Potilastiedon arkiston käyttöönotot

Sosiaalihuolto

1. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot

  • II-vaiheen tietosisällöt (edellytys lakisääteiselle liittymiselle)
  • Rekisterinkäyttövaltuutus

Lisätietoja

Minna Saario, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146  


Anna Sandberg, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163702  


Minna Lohtander, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163164