FI SV

Kanta-palvelujen kehittäminen

Kanta-palveluilla tarkoitetaan useita erilaisia valtakunnallisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja, kuten Reseptikeskus, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Asiakastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta. Palveluja käyttävät kansalaiset, apteekit, sosiaalihuolto sekä julkinen ja yksityinen terveydenhuolto. Kanta-palveluiden avulla kansalaisten asiakas- ja terveystiedot ovat käytettävissä siellä, missä he käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Kanta-palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Palveluja rakennetaan yhteistyössä usean toimijan kanssa

Lähiaikojen uudistukset liittyvät muun muassa kansalaisen omien hyvinvointitietojen tallentamiseen Omatietovarantoon sekä sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoinnin ja käytön laajentamiseen.

Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistaudutaan kehittämällä valinnanvapauden tietojärjestelmäpalveluja.

Kanta-palveluiden tulevaisuuden skenaariotyötä tehdään työpajoissa ja kyselyillä 2018-2019

Kanta-palveluiden kehittämistavoitteita ja niihin liittyviä vaihtoehtoisia kehittämispolkuja, reunaehtoja tai mahdollisuuksia työstetään ja arvioidaan syksyn 2018 aikana.

Keskeisiä teemoja ovat mm. 

  • eri käyttäjäryhmien tarpeet ja tulevaisuudessa tarvittavat toiminnallisuudet,
  • kertyvän tiedon ensisijainen ja toissijainen käyttö, ml. tiedon hyödyntäminen tietojohtamisessa,
  • palveluiden kehittäminen keskittämällä vs. hajauttamalla sekä
  • vaihtoehtoiset kansalliset kehittämisen tavat.

Tilanneanalyysi: Tehdään yhteenveto työpajojen pohjamateriaaliksi, tarkastellaan kansainvälisiä vaihtoehtoja, haastatellaan avainasiantuntijoita syyskuussa 2018.

Aloitustyöpaja 19.11.2018: Keskeiset toimijat käyvät läpi tavoitteet ja reunaehdot.

Viisi alueellista työpajaa: Eri käyttäjä- ja sidosryhmien, kuten julkisen ja yksityisen puolen sote-toimijoiden, kuntien ja sairaanhoitopiirien, sote-alan yrityksien ja järjestöjen, edustajat kuvaavat ja täsmentävät skenaarioita ja määrittelevät arviointikriteerejä. Työpajatyöskentelyä tukee sähköinen osallistumismahdollisuus. 

  • Helsinki 26.11. klo 12-15
  • Kuopio 28.11. klo 12-15
  • Turku 30.11. klo 9-12 
  • Oulu 10.12. klo 12-15
  • Tampere 13.12. klo 9-12

Yhteenvetotyöpaja 14.1.2019: Arvioidaan ja kirkastetaan skenaariotyön tulokset. Työn tuloksia arvioidaan myös suhteessa Kannan nykytilaan ja siinä erottuviin painopisteisiin.

Kysely kansalaisille: verkkokysely oli auki 1.1.2019 asti

Tulokset valmistuvat maaliskuussa 2019. Niitä hyödynnetään Kanta-ohjauksessa ja -yhteistyössä sekä laajemmin sote-tiedonhallintakokonaisuuden ohjauksessa.

Työn toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä STM:n kanssa.

Lisätietoja skenaariotyöstä: Riikka Vuokko, etunimi.sukunimi@stm.fi, 029 516 3600 ja Mia Toivanen, etunimi@owalgroup.com, 040 566 7536

Lisätietoja

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163600