FI SV

Uppgifter inom social- och hälsovården på kommunernas ansvar

 • socialarbete
 • uppfostrings- och familjerådgivning
 • hemservice
 • boendeservice
 • institutionsvård
 • familjevård
 • stöd för närståendevård
 • vård av barn och ungdomar
 • barndagvård (kan också ordnas i samband med skolväsendet)
 • missbrukarvård
 • specialomsorger om utvecklingsstörda
 • stödåtgärder på grund av handikapp
 • rehabiliterande arbetsverksamhet
 • hälsorådgivning
 • sjukvård och rehabilitering
 • prehospital akutsjukvård och sjuktransport
 • tandvård
 • skolhälsovård
 • studenthälsovård
 • screeningar
 • företagshälsovård
 • miljö- och hälsoskydd
 • mentalvårdsservice
 • jour dygnet runt inom social- och hälsovården
 • specialiserad sjukvård, inkl. högt specialiserade behandlingar, till exempel:
  • bypassoperationer av hjärnartärer
  • organtransplantationer
  • operativ vård av patienter med harläpp och kluven gom
  • syrevård med övertryck
  • krävande prehospital akutsjukvård
  • samordning och utveckling av mentalvårdsarbetet
 • speciellt krävande socialvårdstjänster, till exempel
  • undersökning och vård i fråga om sexuellt utnyttjande
  • vård och rehabilitering av gravida missbrukarkvinnor
 • uppgifter med anknytning till forskning, utveckling och utbildning inom kommunens område.

Mer information