FI SV

Kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät

 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • kotipalvelut
 • asumispalvelut
 • laitoshuolto
 • perhehoito
 • omaishoidon tuki
 • lasten- ja nuorten huolto
 • päivähoito (voidaan järjestää myös koulutoimen yhteydessä)
 • päihdehuolto
 • kehitysvammaisten erityishuolto
 • vammaisuuden perusteella järjestettävät tukitoimet
 • kuntouttava työtoiminta
 • terveysneuvonta
 • sairaanhoito ja kuntoutus
 • ensihoito ja sairaankuljetus
 • hammashuolto
 • kouluterveydenhuolto
 • opiskeluterveydenhuolto
 • seulonnat
 • työterveyshuolto
 • ympäristöterveydenhuolto
 • mielenterveyspalvelut
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys
 • erikoissairaanhoito, mukaan lukien hyvin pitkälle erikoistuneet hoidot, esimerkiksi
  • aivoverisuonten ohitusleikkaukset
  • elinsiirrot
  • huuli- ja suulakihalkion leikkaushoito
  • ylipainehappihoito
  • vaativa ensihoito
  • mielenterveystyön koordinointi ja kehittäminen.
 • erityisen vaativat sosiaalihuollon palvelut, esimerkiksi
  • seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus ja hoito
  • raskaana olevien päihdeäitien hoito ja kuntoutus
 • alueellaan tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä.

Lisätietoja