Nuoret ja työ

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän riittävästi työhön ja työolosuhteisiin sekä työssäkäytettäviin työvälineisiin. Nuorille tapahtuneiden työtapaturmien taustalla on usein riittämätön perehdyttäminen ja opastus. 

Työhön perehdyttäminen on muutakin kuin neuvontaa ja opastusta; se auttaa nuorta motivoitumaan ja pääsemään työelämässä hyvään alkuun.

Lue lisää työhön perehdyttämisestä:

Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys on lisääntynyt viime vuosina. Yhä useamman työura katkeaa liian varhain. Mielenterveyden ongelmista kärsivät nuoret tarvitsevatkin erityistä tukea työyhteisössä.

Alle 18-vuotiaita koskevat tiukemmat säännökset

Alle 18-vuotiaisiin sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä. Heitä koskevat tiukemmat työaika- ja työturvallisuussäännökset kuin18 vuotta täyttäneitä.

Vakinaiseen työsuhteeseen saa ottaa 15-17-vuotiaan nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään puolet. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa on esimerkkiluettelo niistä kevyistä töistä, joita nuori voi tehdä.

13-vuotias tai nuorempi saa aluehallintoviraston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Lisää tietoa nuorten työntekijöiden työajoista ja muista työehdoista löydät tyosuojelu.fi:stä:

Lisätietoja

Antti Janas, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY Puhelin:0295163501   Sähköpostiosoite:

Muualla verkossa