Asumisen turvaaminen

KerrostaloSosiaali- ja terveysministeriö tukee etuuksilla ja palveluilla itsenäistä asumista, asunnottomuuden torjumista ja asumiskustannuksista selviytymistä.

Ympäristöministeriö vastaa ensisijaisesti valtion asuntopolitiikasta ja asunnottomuuden vähentämisestä.

Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa asuntopolitiikan toimeenpanosta.

Asunnottomuustyössä asunnon hankkiminen on etusijalla

Suomessa on tehty onnistuneesti pitkäaikaista asunnottomuustyötä, jossa eri toimijat työskentelevät yhdessä saman päämäärän eteen.

Asunnottomuustyössä sovelletaan ns. Asunto ensin -mallia. Siinä keskeinen näkemys on, että asunnon hankkiminen on etusijalla muihin tukitoimiin nähden. Kun asunnottomalle mahdollistetaan asuminen omassa asunnossa, auttaa se muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisemista.

Tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja poistaa vuoteen 2027 mennessä.  Asunnottomuuden puolittamiseksi käynnistettiin yhteistyöohjelma keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. 

Asunnon etsijälle tukea kunnalta ja Kelasta

Kunnan vuokra-asuntoja on saatavilla lähes kaikissa kunnissa. Asuntotuotanto on kunkin kunnan vastuulla. Tietoa vuokra-asunnoista saa kunnan asuntotoimelta. Useimpien kuntien verkkosivuilta löytyy vuokra-asuntojen hakuohjeita.

Asumiskustannuksiin on mahdollista hakea asumistukea Kelasta. Myös toimeentulotuessa korvataan tarpeelliseksi arvioituja asumisen kuluja. Esimerkiksi vuokravakuutta voi anoa perustoimeentulotukena Kelasta.

Henkilölle, jonka asuminen ei onnistu tavanomaisessa itsenäisessä asunnossa, voidaan sosiaalihuollon palveluna järjestää erilaisia asumista tukevia palveluja.

Lisätietoja

Ritva Liukonen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163278   Sähköpostiosoite:


Virva Juurikkala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163204   Sähköpostiosoite: