Virkamiesjohto

STM:n kansliapäällikkö Kirsi VarhilaMinisteriön ylin virkamies on kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Hän vastaa

  • ministeriön toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti
  • lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä
  • virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa
  • ministeriön henkilöstöhallinnon ja muun sisäisen hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä
  • ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta
  • ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä
  • ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.

Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta osastoillaan. Erillisten tulosryhmien johtajat vastaavat tulosryhmiensä johtamisesta.

Lisätietoja

Nina Tuominen, kansliapäällikön sihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163360