Tilastoja sosiaali- ja terveyspalveluista

THL:n tilastot ja rekisterit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tilasto- ja rekisterituotanto kerää tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot kunnittain

Sotkanet-tilastotietokanta sisältää kattavasti tilastotietoja ja indikaattoreita muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden kustannuksista. Verkkopalvelusta löytyvät pitkät aikasarjat kokomaasta, alueittain ja kunnittain. Mukana on THL:n, Tilastokeskuksen ja Kelan tuottamia tietoja. Sotkanet-palveluun on myös koottu keskeisiä tietoja Euroopan maista.

THL:n tietokantaraportit mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun THL:n aineistoista. Tietokantaraporteissa on myös valmiita koosteita aihealueen keskeisistä tiedoista.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. Sosiaaliturva-tilastoista löytyvät linkit muun muassa THL:n aineistoihin.

Lääketilastoja

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Lääketieto-sivulla on tilastoja muun muassa lääkkeiden kulutuksesta.

Fimean sivuilla on lääkkeisiin liittyvää tietoa ja julkaisuja. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus

Kuntaliiton verkkosivuille on koottu kunta- ja aluekohtaista tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista.

Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla on tilastoja potilasvahinkoilmoituksista ja korvauksista.

Lisätietoja