Sosiaali- ja terveysalan tilastot

STM:n hallinnonalan keskeisimpiä tilastoja tuottavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus ja Tilastokeskus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee tilastoja hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kansaneläkelaitos tuottaa tilastoa hoitamastaan sosiaaliturvasta, kuten erilaisista tuista ja korvauksista sekä kansaneläkemenoista.

Eläketurvakeskus julkaisee keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastoja mm. eläkkeensaajista, eläkemenoista ja eläkkeelle siirtymisestä.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, työ- jaelinkeinoministeriön ja Finanssivalvonnan SVT-tilastoja. Tilastoja voi hakea aihealueen, asiasanan sekä tilaston nimen ja tuottajan mukaan.

Findikaattori-palvelu sisältää ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Mukana on noin 100 indikaattoria, joiden kehitystä kuvataan sekä tilastokuvion, taulukon että analyysitekstin avulla. Palvelua tuottavat Tilastokeskus ja valtioneuvoston kanslia yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa.

Tilastojen julkistamisajankohdat

THL:n, Kelan, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen julkaisukalentereista saa tietoa tilastojen tulevista julkaisemisajankohdista.

Tarkempaa tietoa tilastotietolähteistä on koottu alasivuille aihealueittain. Osa tilastotiedon lähteistä mainitaan useammalla sivulla, jos niistä on saatavissa tietoa monesta eri aihealueesta.

Lisätietoja

Saara Leppinen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Arviointiryhmä / ARVI Puhelin:0295163630   Sähköpostiosoite: