Hoppa till innehåll
Media

Arbetsmarknadsläget och sysselsättningstjänster för partiellt arbetsföra kartläggs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 13.45 | Publicerad på svenska 13.4.2018 kl. 13.19
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt två utredare med uppdrag att kartlägga de partiellt arbetsföras läge på arbetsmarknaden.

Samtidigt utreds övergången till och från olika förmåner för arbetsoförmåga och de tjänster som underlättar att partiellt arbetsföra sysselsätts eller stannar kvar i arbetslivet. 

Utredarna som tillsatts är medicine doktor Raija Kerätär från Oorninki Oy och direktör Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet.

Utredarna har till uppgift att sammanställa tidigare förslag samt de viktigaste observationerna av olika statistik, utredningar och andra källor samt att lägga fram förslag till utveckling av förmåns- och servicesystemen. Därtill utvärderar Kerätär och Oivo arbetsoförmögna arbetslösas ställning i aktiveringsmodellen och möjligheter att uppfylla de krav som ingår i den.

Utredningen är en del av regeringens spetsprojekt Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE), och den ska också beakta de resultat och rekommendationer som spetsprojektet genererat.

Utredningen ska slutföras senast den 31 oktober 2018. 

I Finland finns cirka 600 000 partiellt arbetsföra personer, varav cirka 240 000 får invalid- eller sjukpension. Sannolikheten för att partiellt arbetsföra ska får arbete på den öppna arbetsmarknaden är mindre än för andra och vårt servicesystem kan inte heller för närvarande i tillräcklig utsträckning stödja sysselsättningen av dem.

Ytterligare information

Päivi Mattila-Wiro, projektchef, Spetsprojektet OTE, tfn 0295 163 467, [email protected]

Tillbaka till toppen