Sosiaali- ja terveysministeriön yleistiedoksiannot

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös asiassa VN/6322/2020 on 14.4.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain 87 §:n ja valtioneuvoston asetuksen (124/2020) perusteella annettuja määräyksiä lääketukkukaupoille ja apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetuille lääkkeiden riittävyyden ja lääkejakeluketjun toimivuuden varmistamiseksi covid-19-viruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 19.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.