Sosiaali- ja terveysministeriön yleistiedoksiannot

Valtioneuvosto antoi 15. kesäkuuta kumoamisasetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisasetuksen.

Valmiuslain nojalla on annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä. Asetusten kumoamisen myötä myös niiden nojalla annettujen päätösten voimassaolo päättyi 16.6.2020.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkelain 19 a §:n mukainen päätös valitusosoituksineen asiassa VN/18131/2020 on 24.9.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee lääkelain 19 a §:n perusteella deksametasonia sisältävien lääkevalmisteiden (ATC-ryhmä H02AB02) myynnin ja kulutukseen luovuttamisen rajoittamista apteekeissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 18.8.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkelain 19 a §:n mukainen päätös valitusosoituksineen asiassa VN/18134/2020 on 24.9.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee lääkelain 19 a §:n perusteella parasetamolia sisältävien lääkevalmisteiden (ATC-ryhmä N02BE01) myynnin ja kulutukseen luovuttamisen rajoittamista apteekeissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 18.8.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös asiassa VN/11857/2020 on 1.7.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain 87 §:n ja valtioneuvoston asetuksen (309/2020) perusteella salbutamolivalmisteiden myynnin rajoittamista apteekeissa lääkkeiden riittävyyden varmistamiseksi covid-19-viruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 13.5.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös asiassa VN/11856/2020 on 1.7.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain 87 §:n ja valtioneuvoston asetuksen (309/2020) perusteella annettuja määräyksiä lääketukkukaupoille ja apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetuille lääkkeiden riittävyyden ja lääkejakeluketjun toimivuuden varmistamiseksi covid-19-viruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 13.5.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 86 §:n mukainen päätös asiassa VN/8928/2020 on 30.6.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain (1552/2011) 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymistä. 

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 13.5.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Ilmoitus päätösluonnoksen ja kuulemispyynnön nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 86 §:n mukainen päätösluonnos asiassa VN/8928/2020 on 27.4.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätösluonnos koskee valmiuslain (1552/2011) 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymistä.  

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 17.4.2020. Edellä mainitun kuulemispyynnön ja päätösluonnoksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti Webropol-kyselyyn vastaamalla.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa 

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös asiassa VN/6322/2020 on 14.4.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain 87 §:n ja valtioneuvoston asetuksen (124/2020) perusteella annettuja määräyksiä lääketukkukaupoille ja apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetuille lääkkeiden riittävyyden ja lääkejakeluketjun toimivuuden varmistamiseksi covid-19-viruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 19.3.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Valitusosoitus on lisätty päätöksen liitteeksi STM:n verkkosivuille 14.4.2020 hallintolain (434/2003) 49 §:n nojalla. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä. Päätöksen ja valitusosoituksen nähtävillä pitoa on jatkettu 22.5.2020 saakka Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös asiassa VN/8523/2020 on 14.5.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain 87 §:n ja valtioneuvoston asetusten (175/2020) ja (176/2020) perusteella annettuja määräyksiä lääketukkukaupoille ja apteekkiliikkeen harjoittamiseen oikeutetuille lääkkeiden riittävyyden ja lääkejakeluketjun toimivuuden varmistamiseksi covid-19-viruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 9.4.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiuslain 87 §:n mukainen päätös asiassa VN/8524/2020 on 14.5.2020 saakka kaikkien nähtävillä Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valmiuslain 87 §:n ja valtioneuvoston asetusten (124/2020) ja (175/2020) perusteella salbutamolivalmisteiden myynnin rajoittamista apteekeissa lääkkeiden riittävyyden varmistamiseksi covid-19-viruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Tämä ilmoitus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla 9.4.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.