Reformen av lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård har reviderats. Från ingången av år 2023 regleras mentalvården, missbrukarvården och mentalvårds- och missbrukararbetet inom socialvården främst genom hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen.

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om reformen. 

Mer information

Anu Kangasjärvi, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163224   E-postadress:


Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163388   E-postadress:


Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163204   E-postadress: