Pressmeddelanden

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras

SHM
Pressmeddelande 7.10.2021 13.29

Finland har lämnat sin utredning till kommittén mot tortyr

IM JM SHM
Pressmeddelande 24.9.2021 11.52

Regeringen föreslår att hälsoskyddslagen ändras

SHM
Pressmeddelande 23.9.2021 13.44

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna ändras

SHM
Pressmeddelande 23.9.2021 13.43