FI SV EN

Suomen puheenjohtajakausi Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2021. Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii yhteispohjoismaisia ratkaisuja aloilla, joilla maat voivat yhdessä saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluvat Suomen puheenjohtajakaudella sosiaali- ja terveyssektorin asiat sekä tasa-arvoasiat. Ministeriö tekee poikkihallinnollista yhteistyötä erityisesti lapsia ja nuoria koskevissa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevissa kysymyksissä sekä työelämä- ja elintarvikekysymyksissä. 

Suomi painottaa puheenjohtajakaudellaan ministerineuvoston visiota, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visiossa keskitytään vihreään, kilpailukykyiseen sekä sosiaalisesti kestävään Pohjolaan.

Koronaviruspandemia leimaa Suomen puheenjohtajakautta. Pandemian myötä korostuu tarve kehittää pohjoismaista varautumista kriiseihin. Pohjoismaiden välisen varautumisyhteistyön tiivistäminen on erittäin tärkeää lääkkeiden, hoitomateriaalin ja hoidon saatavuuden varmistamiseksi. 

Lisäksi Suomi pyrkii puheenjohtajamaana edistämään mikrobilääkeresistenssiin sekä ihmisten, eläinten ja luonnon terveyden vuorovaikutukseen (ns. One Health) liittyviä aloitteita. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan teemat vuonna 2021 

Sosiaali- ja terveyssektorin teemat

Sosiaali- ja terveyssektorilla keskeisiä puheenjohtajuuskauden teemoja ovat koronavirusepidemia sekä yhteistyö valmiusasioissa, harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut, terveysdatan ja -rekisterien hyödyntäminen, kansanterveys, hyvinvointitalous sekä pohjoismainen yhteistyö kansainvälisillä areenoilla. 

Tasa-arvo- ja  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä (LHBTI) koskevat asiat

Tasa-arvo- ja LHBTI-sektorilla Suomen painopisteitä ovat varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuus, miesten hoiva ja isyysvapaat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTI) kokeman väkivallan ja viharikosten ehkäisy, sekä naisiin kohdistuva vihapuhe ja seksuaalinen häirintä internetissä. 

Muu yhteistyö

Työelämäsektorin keskeisiä teemoja puheenjohtajuusvuonna ovat työn murros ja ilmastonmuutos, osatyökykyisten työllisyyden parantaminen sekä pohjoismainen työmarkkinamalli ja vähimmäispalkkojen määräytyminen. 

Elintarvikeyhteistyössä Suomelle tärkeitä teemoja ovat pohjoismaisten ravitsemussuositusten päivittäminen, kestävät elintarvikejärjestelmät sekä elintarvikkeiden huoltovarmuuden turvaaminen. 

Suomen puheenjohtajuushanke

Suomen tavoitteita tukee puheenjohtajuushanke (2021–2023), jonka tavoitteena on lisätä digitalisaation avulla arjen joustavuutta ja liikkuvuutta Pohjoismaiden ja Baltian välillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on mukana hankkeen digitaalista terveyttä koskevassa osuudessa. Siinä selvitetään sähköisen lääkereseptin ja potilasasiakirjan yhteisiä ratkaisuja. 

Tapahtumat Suomen puheenjohtajakaudella 

Koronaviruspandemia vaikuttaa Suomen puheenjohtajakauden tapahtumiin, jotka järjestetään tarpeen mukaan osittain tai kokonaan virtuaalisesti. 

Lisätietoja