Suomen puheenjohtajakausi Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Suomi oli Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2021. Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii yhteispohjoismaisia ratkaisuja aloilla, joilla maat voivat yhdessä saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään.

Suomi painotti puheenjohtajakaudellaan ministerineuvoston visiota, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visiossa keskitytään vihreään, kilpailukykyiseen sekä sosiaalisesti kestävään Pohjolaan.

 Sosiaali- ja terveyssektorilla keskeisiä puheenjohtajuuskauden teemoja olivat koronavirusepidemia sekä yhteistyö valmiusasioissa, harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja terveyspalvelut, terveysdatan ja -rekisterien hyödyntäminen, kansanterveys, hyvinvointitalous sekä pohjoismainen yhteistyö kansainvälisesti. 

Tasa-arvo- ja HLBTI-sektorilla Suomen painopisteitä olivat varhaiskasvatuksen tasa-arvoisuus, miesten hoiva ja isyysvapaat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (HLBTI) kokeman väkivallan ja viharikosten ehkäisy sekä naisiin kohdistuva vihapuhe ja seksuaalinen häirintä internetissä. 

STM:n hallinnonalan osalta puheenjohtajuus eteni suunnitellusti ja onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Puheenjohtajuusvuotta määritteli kuitenkin koronapandemia, joka on vaikuttanut vahvasti pohjoismaisten yhteiskuntien eri osa-alueisiin ja yhteistyöhön. Eri tilaisuuksia toteutettiin vuoden aikana yli 90, joista yli 20 oli ministeritason tapahtumia ja yli 10 virkamieskomiteoiden kokouksia. 

Hanke liikkuvuuden edistämiseksi digitalisaation avulla (2021–2023) 

Suomen pohjoismaisella puheenjohtajuuskaudella 2021 käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena on lisätä digitalisaation avulla arjen joustavuutta ja liikkuvuutta Pohjoismaiden ja Baltian välillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on mukana hankkeen digitaalista terveyttä koskevassa osuudessa. Siinä selvitetään sähköisen lääkereseptin ja potilasasiakirjan yhteisiä ratkaisuja. 

Terveydenhuollon digitaalisaatiossa pysyvää yhteistyötä

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään digitaalisen terveyden saralla myös ministerineuvoston alaisessa terveydenhuollon yhteentoimivuutta ja digitaalisia ratkaisuja käsittelevässä yhteistyöryhmässä (eHälsa grupp). Vuosina 2023–2024 ryhmän puheenjohtajana toimii Suomi.

Lisätietoja

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163337   Sähköpostiosoite:


Mia Mäkinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163075   Sähköpostiosoite: