Kansallinen neurokeskus vauhdittaa yhteistyötä

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa tutkimuskentän pirstaleisuus. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on hyödynnettävä keskitetysti ja tehokkaasti. 

Neurokeskuksen perustamisen tavoitteena on vauhdittaa neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä edesauttaa uusia aivoterveyteen liittyviä kasvuyrityksiä.

Tarkoitus on, että kansallinen neurokeskus ylläpitäisi kattavia ja ajantasaisia tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista internetin tietokannassa. Sen toiminnan odotetaan edistävän alan tutkimusta ja vahvistavan Suomen kilpailukykyä.

Kansallinen neurokeskus toimisi yhden luukun periaatteella Suomen tutkimuksen ja ulkoisten, pääasiassa kaupallisten toimijoiden välillä ja edistäisi suomalaisen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista, mikä näkyy Suomen neurotieteisiin liittyvän yritystoiminnan ja Suomeen tehtävien alan investointien moninkertaistumisena. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä sairauksien hoidossa ja preventiossa.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelu

Valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua varten.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat vuonna 2018 yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionavustus kohdennettiin hankkeen tavoitetta tukeville yliopistojen ja yliopistosairaaloiden yhdessä toteuttamille tutkimuksen ja kehittämisen pilottihankkeille. Pilottikokonaisuus yhdisti perustutkimusta ja kokeellista kliinistä tutkimusta, laitekehitystä ja lääkehoitoa aivosairauksien hoitoon.

Osana Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa sosiaali- ja terveysministeriö avasi valtionavustushaun vuodelle 2020 kansallisen neurokeskuksen jatkovalmistelua varten. STM myönsi Itä-Suomen yliopistolle 800 000 euroa valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun.