Neurokeskus vauhdittaa yhteistyötä

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa tutkimuskentän pirstaleisuus. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on hyödynnettävä keskitetysti ja tehokkaasti. 

Neurokeskuksen perustamisen tavoitteena on vauhdittaa neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä edesauttaa uusia aivoterveyteen liittyviä kasvuyrityksiä.

Tarkoitus on, että kansallinen neurokeskus ylläpitäisi kattavia ja ajantasaisia tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista internetin tietokannassa. Sen toiminnan odotetaan edistävän alan tutkimusta ja vahvistavan Suomen kilpailukykyä.

Kansallinen neurokeskus toimisi yhden luukun periaatteella Suomen tutkimuksen ja ulkoisten, pääasiassa kaupallisten toimijoiden välillä ja edistäisi suomalaisen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista, mikä näkyy Suomen neurotieteisiin liittyvän yritystoiminnan ja Suomeen tehtävien alan investointien moninkertaistumisena. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä sairauksien hoidossa ja preventiossa.

Neurokeskuksen valmistelu

Valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua varten.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää hankkeelle valtionavustusta, joka kohdennetaan hankkeen tavoitetta tukeville pilottihankkeille erikseen määritettävin kriteerein.