Kansallinen neurokeskus vauhdittaa yhteistyötä

Kansallisen neurokeskuksen perustamisen tavoitteena on vauhdittaa neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä edesauttaa uusia aivoterveyteen liittyviä kasvuyrityksiä.

Kansallinen neurokeskus toimii yhden luukun periaatteella Suomen tutkimuksen ja ulkoisten, pääasiassa kaupallisten toimijoiden välillä ja edistää suomalaisen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista, mikä näkyy Suomen neurotieteisiin liittyvän yritystoiminnan ja Suomeen tehtävien alan investointien moninkertaistumisena. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä sairauksien hoidossa ja preventiossa.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelu

Kansallisen neurokeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelu osana Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa aloitettiin marraskuussa 2017. Valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka kutsui koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua varten. 

Vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2018 myöntämä sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionavustus kohdennettiin hankkeen tavoitetta tukeville yliopistojen ja yliopistosairaaloiden yhdessä toteuttamille tutkimuksen ja kehittämisen pilottihankkeille. Pilottikokonaisuus yhdisti perustutkimusta ja kokeellista kliinistä tutkimusta, laitekehitystä ja lääkehoitoa aivosairauksien hoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi valtionavustushaun vuodelle 2020 kansallisen neurokeskuksen jatkovalmistelua varten. STM myönsi Itä-Suomen yliopistolle 800 000 euroa valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun

Kansallista neurokeskusta ollaan perustamassa


Kansallista neurokeskusta ollaan perustamassa virallisesti vuoden 2020 aikana. Itä-Suomen yliopiston koordinoiman valmisteleva työryhmän esitys on, että neurokeskuksen toimintaa harjoittamaan perustetaan neurokeskuksen jäsenistä erillinen oikeushenkilö, joka voi olla oikeudelliselta muodoltaan joko osakeyhtiö tai osuuskunta. 

Kansallinen keskus koordinoi alueellisten verkostojen yhteistoimintaa, sekä kansallista ja kansainvälistä yli alueellisten rajojen tapahtuvaa toimintaa tarjoten yhden luukun yhteyspisteen suomalaiseen neurotieteen tutkimusyhteisöön. Alueelliset verkostot toimivat kuudella eri alueella: Espoo ja Helsinki (Helsinki Brain & Mind), Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku.

Lisätietoja:

johtaja, neurokirurgian dosentti, Mikael von und zu Fraunberg, Itä-Suomen yliopisto, puh.  050 4335 008, s-posti: [email protected] 
ohjelmapäällikkö, Merja Jaronen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 5129 116, s-posti: [email protected]
neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali- ja terveysministeriö puh:  0295 163 630, s-posti [email protected]