Kansallinen neurokeskus vauhdittaa yhteistyötä

Kansallinen neurokeskus ylläpitää kattavasti ja ajantasaisesti tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista.

Tavoitteena on edistää rajapintoja rikkovia kumppanuuksia akateemisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Tavoitteena on luoda verkosto, joka tukee uusien yhteistyöavauksien syntyä tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yritysten välillä aivoterveyden hyväksi.

Kansallisen neurokeskuksen valmistelu

Kansallisen neurokeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelu osana Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa aloitettiin marraskuussa 2017. Valmisteluvaihetta ja yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka kutsui koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua varten. 

Vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla. Rahoitus kohdistui hankkeen tavoitetta tukeville yliopistojen ja yliopistosairaaloiden yhdessä toteuttamille tutkimuksen ja kehittämisen pilottihankkeille. Pilottikokonaisuus yhdisti perustutkimusta ja kokeellista kliinistä tutkimusta, laitekehitystä ja lääkehoitoa aivosairauksien hoitoon. Vuonna 2022 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 800 000 euroa valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun.

Kansallinen neurokeskus perustettin vuonna 2020

Kansallinen neurokeskus perustettiin virallisesti vuonna 2020. Kansallinen neurokeskus on seitsemän yliopiston ja viiden sairaanhoitopiirin muodostama yhteistyöverkosto, jonka toiminnan linjauksista päättää sopijaorganisaatioiden edustajista koostuva Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmä. 

Lisätietoja:

johtaja Eero Rissanen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 4335 008, [email protected]

Lisätietoja

Saara Leppinen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Arviointiryhmä / ARVI Puhelin:0295163630   Sähköpostiosoite: