FI SV EN

Neuvottelu- ja lautakunnat

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita neuvottelu- ja lautakuntia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lapset ja nuoret

Iäkkäät ihmiset

Tasa-arvo

Työsuojelu

Vakuutusasiat ja toimeentuloturva