Tehtävä ja tavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on tukea ihmisten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellistä työ- ja elinympäristöä ja sukupuolten tasa-arvoa sekä turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa.

Tehtävämme

 • tuemme ihmisten hyvää terveyttä ja toimintakykyä
 • tuemme terveellistä työ- ja elinympäristöä
 • turvaamme riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • turvaamme kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa
 • edistämme sukupuolten tasa-arvoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Osana valtioneuvostoa STM

 • toteuttaa hallitusohjelmaa
 • valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset
 • ohjaa uudistusten toteuttamista sekä
 • huolehtii valtioneuvoston esikuntatehtävistä.

Vastuualueet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Tukena työssä on koko hallinnonalan virastojen ja laitosten asiantuntemus.

Vastuualueemme:

 • hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • sosiaalivakuutus (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus)
 • yksityisvakuutus
 • työsuojelu ja työhyvinvointi
 • tasa-arvo.

Lisätietoja

Vivikka Richt, viestintäjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE Puhelin:0295163396   Sähköpostiosoite: