FI SV EN RU

Tehtävä ja tavoitteet

Silmälasipäinen vaaleatukkainen nainen ja silmälasipäinen tummatukkainen mies lukevat esitettä pöydän ääressä.Tavoitteenamme on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään.

Ministeriön tehtävänä on

 • edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä
 • edistää terveellistä työ- ja elinympäristöä
 • turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • turvata kohtuullinen toimeentulo elämän eri vaiheissa
 • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Osana valtioneuvostoa ministeriö

 • toteuttaa hallitusohjelmaa
 • valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset
 • ohjaa uudistusten toteuttamista sekä
 • huolehtii valtioneuvoston esikuntatehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Tukena työssä on koko hallinnonalan virastojen ja laitosten asiantuntemus.

Vastuualueisiin kuuluvat

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelut
 • sosiaalivakuutus (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus)
 • yksityisvakuutus
 • työsuojelu
 • tasa-arvo.