OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, johon kuulu 30 jäsenmaata.

Järjestön tavoitteena on

  • taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen
  • taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen
  • kansainvälisen kauppajärjestelmän toiminnan edistäminen
  • järjestön ulkopuolisten maiden kehityksen tukeminen.

OECD-työskentelyyn osallistuvat pääsääntöisesti eri ministeriöitten vastuuvirkamiehet. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu

  • työllisyys-, työvoima- ja sosiaaliasiain komitean (Employment, Labour and Social Affairs Committee) ja
  • terveys- ja vakuutuskomiteoiden
  • sekä näiden alaisten työryhmien työskentelyyn.

OECD tekee analyyseja ja maakatsauksia yhteiskunnan eri lohkoilta ja antaa politiikkasuosituksia. Se tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoisia tilastoja ja tietokantoja, esimerkiksi OECD Health Data, Social Expenditure Database.

Lisätietoja

Satu Leino, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163428