kuvituskuva

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 37 jäsenmaata.

OECD-työskentelyyn osallistuvat pääsääntöisesti eri ministeriöiden vastuuvirkamiehet. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu

  • työllisyys-, työvoima- ja sosiaaliasiain komitean
  • terveys- ja vakuutuskomiteoiden
  • sekä näiden alaisten työryhmien työskentelyyn.

Järjestön tavoitteena on

  • taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen
  • taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen
  • kansainvälisen kauppajärjestelmän toiminnan edistäminen
  • järjestön ulkopuolisten maiden kehityksen tukeminen.

OECD tekee analyyseja ja maakatsauksia yhteiskunnan eri lohkoilta ja antaa politiikkasuosituksia. Se tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoisia tilastoja ja tietokantoja, esimerkiksi OECD Health Data, Social Expenditure Database.

Merkittävä ja ajankohtainen STM:n hallinnonalan osa-alue OECD:n työssä on vuonna 2020 perus-tettu WISE-keskus (Centre on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal opportunity), joka käsittelee hyvinvointitalouteen, osallistavaan kasvuun sekä kestävään ja tasa-arvoiseen kehitykseen liittyviä asioita. Keskuksen päätavoitteena on nostaa ihmisten hyvinvointi päätöksenteon keskiöön, ja sen toiminnassa yhdistyvät tilastoihin ja indikaattoreihin liittyvä työ sekä politiikkasuositukset.

Lisätietoja