kuvituskuva

Kansainvälinen työjärjestö ILO

Kansainvälinen työjärjestö ILO (International Labour Organization) luo työelämän yleissopimuksia ja suosituksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ministeriön toimialaan kuuluvat ILO-yleissopimuksiin ja suosituksiin liittyvät asiat.

ILO on rakenteeltaan ja toiminnaltaan kolmikantainen eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa.

ILOn päätavoitteena on

  • laatia ja edistää standardeja ja perustavanlaatuisia periaatteita ja oikeuksia työssä
  • luoda parempia mahdollisuuksia ihmisarvoiselle työlle ja ansioille
  • laajentaa toimiva sosiaaliturva yhä useammalle
  • vahvistaa kolmikantaa ja yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin.

Suomen ILO-yhteistyötä koordinoi ILO-neuvottelukunta ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja