FI SV EN

Kansainvälinen työjärjestö ILO

Kansainvälinen työjärjestö ILO, International Labour Organization, on työelämän kehittämiseen ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseen erikoistunut järjestö.

ILO:n toimintastrategiat ovat:

  • taata työntekijöiden perusoikeudet
  • turvata ihmisarvon mukainen työ ja ansiot
  • laajentaa toimiva sosiaaliturva yhä useammalle
  • vahvistaa kolmikantaa ja yhteiskunnallista vuoropuhelua.

ILO luo ja valvoo työelämän normeja ja laatii kansainvälisiä yleissopimuksia ja suosituksia. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sen toimialaan kuuluvat ILO-yleissopimuksiin ja suosituksiin liittyvät asiat.

Suomen ILO-yhteistyötä koordinoi valtioneuvoston ILO-neuvottelukunta ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja