Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) puheenjohtajana toimii parhaillaan vuosina 2021—2023 Suomi yhdessä Nenetsian autonomisen piirikunnan kanssa.

Suomen Barents-puheenjohtajuuden ohjelma:

Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän (WGHS) yhteistyölle on hyväksytty vuosille 2020-2023 puiteohjelma, jonka painopistealueita ovat:

  • Tarttuvien tautien torjunta
  • Parempi terveys ja pääsy terveydenhoitoon harvaan asutuilla alueilla 
  • Parempi ympäristö lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen 
  • Ei-tarttuvien tautien ehkäiseminen

Painopistealueilla keskitytään erityisesti

  • HIV/AIDSin torjumiseen
  • Uusien menetelmien ja uuden teknologian hyödyntämiseen terveydenhoidossa
  • Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen

Vuosien 2022—2023 ajan Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän puheenjohtajana toimii Suomi yhdessä Murmanskin alueen kanssa.

Sosiaali- ja terveystyöryhmä WGHS kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa kuullaan alueiden ja yhteishankkeiden toteuttajien ajankohtaiset raportit.

Lisätietoja

Eeva Vasara, suunnittelija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163143