kuvituskuva

Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) puheenjohtajina toimivat vuonna 2024 kolmikantaisesti Suomi, Ruotsi ja Norja. Vuosien 2021-2023 puheenjohtajana oli Suomi. Suomi toimi myös neuvoston terveys- ja sosiaalityöryhmän (WGHS) puheenjohtajana 2022-2023. Terveys- ja sosiaalityöryhmän nykyinen puheenjohtaja on Norja.

Barentsin euroarktisen neuvoston tavoitteena oli vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen Barentsin alueella eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa. Yhteistyö Venäjän kanssa kuitenkin jäädytettiin välittömästi Venäjän Ukrainaan kohdistuvan laittoman hyökkäyksen jälkeen. Venäjä erosi järjestöstä kokonaan syyskuussa 2023.

Suomen johdolla terveys- ja sosiaalityöryhmälle valmisteltiin – muuttuneissa olosuhteissa – uusi yhteistyöohjelma vuosille 2024-2027. Ohjelma hyväksyttiin Oulussa joulukuussa 2023. Yhteistyön painopisteitä ovat:

  • valmiuden kehittäminen mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa ja menetelmiä harvaan asuttujen alueiden terveydenhoidossa
  • syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen 
  • uusien lähestymistapojen kehittäminen sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen erityisesti rajat ylittävässä yhteistyössä.

Venäjän poisjäänti antaa mahdollisuuden syventää entisestään yhteistyötä Pohjoismaiden pohjoisten alueiden kesken. Työryhmän ja koko neuvoston toiminta jatkuu ennen kaikkea Suomen, Ruotsin ja Norjan, mutta myös Tanskan, Islannin ja EU:n välillä.
 

Lisätietoja

Päivi Karvinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163196   Sähköpostiosoite: