Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän (JWGHS) yhteistyölle on hyväksytty vuosille 2020-2023 puiteohjelma, jonka painopistealueita ovat:

  • Tarttuvien tautien torjunta
  • Parempi terveys ja pääsy terveydenhoitoon harvaan asutuilla alueilla 
  • Parempi ympäristö lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen 
  • Ei-tarttuvien tautien ehkäiseminen

Painopistealueilla keskitytään erityisesti

  • HIV/AIDSin  torjumiseen
  • Uusien menetelmien ja uuden teknologian hyödyntämiseen terveydenhoidossa
  • Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen

Vuosina  2020-2021 Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän puheenjohtajana toimii  Ruotsi yhdessä Karjalan tasavallan kanssa.

Sosiaali- ja terveystyöryhmä JWGHS kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa kuullaan alueiden ja yhteishankkeiden toteuttajien ajankohtaiset raportit.

Lisätietoja