kuvituskuva

Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) tavoitteena on vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen Barentsin alueella eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa. Neuvoston puheenjohtajana vuosina 2021 – 2023 toimii Suomi. Vuosien 2022 – 2023 ajan myös neuvoston terveys- ja sosiaalityöryhmän puheenjohtaja on Suomi. Työryhmän puheenjohtajuudesta vastaa STM.

Terveys- ja sosiaalityöryhmän (WGHS) työtä määrittelee vuosille 2020-2023 yhteistyöohjelma, jonka painopistealueita ovat:

  • tarttuvien tautien (etenkin HIV/AIDS) torjunta
  • uusien menetelmien ja uuden teknologian hyödyntäminen harvaan asuttujen alueiden terveydenhoidossa
  • syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen 
  • ei-tarttuvien tautien ehkäiseminen

Vuosille 2024 – 2027 valmistellaan uusi yhteistyöohjelma.

Venäjän laittoman hyökkäyksen seurauksena Barents-yhteistyö Venäjän kanssa on toistaiseksi keskeytetty. Neuvoston toiminta jatkuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja EU:n kesken. 

Lisätietoja

Päivi Karvinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163196