Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) tavoitteena on vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen Barentsin alueella eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa. Neuvoston puheenjohtajana vuosina 2021 – 2023 toimii Suomi. Vuosien 2022 – 2023 ajan myös neuvoston terveys- ja sosiaalityöryhmän puheenjohtaja on Suomi. Työryhmän puheenjohtajuudesta vastaa STM.

Terveys- ja sosiaalityöryhmän (WGHS) työtä määrittelee vuosille 2020-2023 yhteistyöohjelma, jonka painopistealueita ovat:

  • tarttuvien tautien (etenkin HIV/AIDS) torjunta
  • uusien menetelmien ja uuden teknologian hyödyntäminen harvaan asuttujen alueiden terveydenhoidossa
  • syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen 
  • ei-tarttuvien tautien ehkäiseminen

Vuosille 2024 – 2027 valmistellaan uusi yhteistyöohjelma.

Venäjän laittoman hyökkäyksen seurauksena Barents-yhteistyö Venäjän kanssa on toistaiseksi keskeytetty. Neuvoston toiminta jatkuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja EU:n kesken. 

Lisätietoja

Päivi Karvinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163196