STM:n henkilöstö tilastoin

Olemme tyytyväisiä työhömme

Työtyytyväisyyskyselyn perusteella STM:läiset ovat erityisen tyytyväisiä työnsä sisältöön ja haasteellisuuteen sekä työilmapiiriin ja yhteistyöhön.

Lisäksi henkilöstömme pitää STM:ää varmana työpaikkana. He myös katsovat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen hyviksi. Henkilöstökoulutukseen osallistuukin lähes 90 prosenttia ministeriömme virkamiehistä.

Koulutustasomme on korkea

STM:ssä on ministeriön tehtävien mukainen korkea koulutustaso. Vähintään opistoasteen tutkinto on lähes koko henkilöstöllämme. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstämme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Yleisimmät opiskelualat ovat oikeustiede, yhteiskuntatiede ja humanistiset tieteet. Muita tyypillisiä tutkintoja henkilökunnallamme ovat diplomi-insinöörin ja lääkärin tutkinnot.

Avustavissa tehtävissä toimivilla on tyypillisesti merkonomin, tradenomin tai HSO-tradenomin tutkinto.

Ikähaitarimme on laaja

Tällä hetkellä STM:n palveluksessa on noin 480 henkilöä. Henkilöstöstämme naisia on lähes 80 prosenttia. Määräaikaisia, joilla ei ole taustavirkaa STM:ssä tai muualla, on arviolta 16 prosenttia henkilöstöstämme. Henkilökuntamme keski-ikä on 48 vuotta.

Meneillään olevan sukupolvenvaihdoksen vuoksi ministeriöläisten ikähaitari on laaja. Siksi meiltä vapautuu tulevina vuosina lukuisia eritasoisia tehtäviä. Johdon keski-ikä on muuta henkilöstöämme korkeampi. Tämän vuoksi lähivuosina merkittävä osa STM:n johdosta vaihtuu.

Työyhteisömme arvostaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja toivomme hakijoiksi eri sukupuolia olevia, eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä.

 

Huolehdimme työhyvinvoinnista

Tuemme STM:ssä työhyvinvointia eri tavoin. Työterveyspalveluihin sekä liikunnan ja työkunnon edistämiseen käyttämämme rahamäärä on hyvällä tasolla.

Osa-aikatyöllä tuemme työssä jaksamista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Osa-aikaisia meillä on enemmän kuin ministeriöissä keskimäärin. Heistä iso osa on osa-aikaeläkeläisiä.

Keskimääräinen eläkkeellejäämisikä on STM:ssä melko korkea, noin 65 vuotta.

Henkilöstöstä välitetään. Tukea saa, jos esimerkiksi yksityiselämässä kohtaa vaikeuksia.
STM:stä sanottua

Lisätietoja

Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö / HEHA Puhelin:0295163521   Sähköpostiosoite: