Palvelussuhde STM:ssä

Sosiaali- ja terveysministeriössä kaikki palvelussuhteet ovat virkasuhteita. Virkasuhteissa noudatetaan aina valtion virkamieslainsäädäntöä sekä valtion yleisiä virka- ja työehtoja.

Yli 80 prosenttia STM:n henkilöstöstä työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa. STM:ssä myös viihdytään pitkään.

Tuemme kehitystäsi

Laadimme jokaiselle uudelle työntekijälle perehdytyssuunnitelman. Järjestämme  myös ministeriön oman perehdytyskurssin.

Tuemme henkilöstön kehittymistä ja kouluttautumista työtehtävien vaatimusten mukaisesti. Käytössämme ovat henkilökohtainen kehittymissuunnitelma ja erilaiset osaamiskartoitukset.

Henkilöstökyselyjemme perusteella STM:n henkilöstö arvostaa hyviä mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

Työaikasi on joustava

Työaika sosiaali- ja terveysministeriössä on 7 tuntia 21 minuuttia päivässä. Käytössämme on kaikille ministeriöille yhteinen työaikaliukuma (viikottainen työaika 36 tuntia 45 minuuttia). Huomioimme vaihtelevat elämäntilanteet erilaisin työaikajoustoin. Henkilöstömme käytössä ovat esimerkiksi osittainen hoitovapaa, opintovapaa ja osa-aikaeläke. Lisäksi henkilöstömme voi tehdä työtä etänä tehtävän luonteesta riippuen ja etätöistä annetun ohjeen mukaisesti.

Valtion henkilöstön lomaedut ovat paremmat kuin yleisillä työmarkkinoilla keskimäärin. Vuosiloman pituus määräytyy valtion palvelusajan perusteella.

Palkkasi määräytyy vaativuuden ja suoriutumisesi mukaan

Sosiaali- ja terveysministeriössä palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. STM:ssä tehtävät on jaettu 11 vaativuusluokkaan. Tehtävän vaativuusluokka ja sen mukainen euromäärä kerrotaan hakuilmoituksessa.

Lisäksi maksamme henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa. Sen määrä on enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta.

Arvioimme henkilökohtaista suoriutumista kuuden kuukauden kuluttua virkasuhteen alkamisesta ja vuosittain esimiehen kanssa käytävässä kehityskeskustelussa.

Välitämme hyvinvoinnistasi

Tuemme STM:ssä henkilöstön hyvinvointia monin eri tavoin. Henkilöstömme käytössä on laadukkaat työterveyspalvelut. Otamme ennaltaehkäisevän työterveyshuollon huomioon muun muassa huolehtimalla työpiste-ergonomiasta.

Tuemme liikuntaa ja elämyksiä liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Ministeriön tiloissa olevat kuntosalit ovat henkilökuntamme käytössä.

Helsingissä ja Tampereella henkilökuntamme saa normaaleja hintoja edullisemman lounaan henkilöstöravintoloissa.

Yhdessä paremmin

Olemme tehneet ministeriön henkilöstöstrategian vuosille 2023–2028. Henkilöstöstrategian teemana on koko ministeriön tasoinen yhteistyö organisaation eri tasoilla: Yhdessä paremmin.

Joustava työnantaja, mahdollisuus sovittaa työ- ja perhe-elämää, hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet.
STM:stä sanottua

Lisätietoja

Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö / HEHA Puhelin:0295163521   Sähköpostiosoite: